Cái này đúng ra nằm bên VC++ vì mình đang làm trên VC++. Nhưng vì nó là vấn đề cơ bản nên ko dám post vào box VC.
Vấn đề shi đang gặp như tiêu đề bài viết. Đọc vài trăm dòng trong file thì ko sao, nhưng hôm nay cho đọc 1 file CSV vào richTextBox với số dòng 25.000 dòng thì quá trình đọc cực lâu ( xảy ra lỗi sau 1 phút đọc vì ko thể load hết dữ liệu trong 1 phút ). Trong khi dữ liệu cần đọc chính thức của shi có tới 200.000 dòng ( hai trăm nghìn dòng ). Mỗi dòng chỉ có 2 đối số, 1 đối số có giá trị nhỏ hơn 200.000 và đối số còn lại là 0 với 1.
Có cách nào đọc file với số dòng lớn như vậy trong thời gian ngắn nhất ko ? Rất mong mọi người cho shi giải pháp.
Lưu ý : đọc bên VC++ chứ ko phải đọc trong C.
Cám ơn mọi người nhiều !!
---------------------------------------------------
P/S : nếu MOD thấy chủ đề này có thể nằm bên VC thì move qua giùm shi, chân thành cám ơn !!!