Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập ASM | Tính tổng 2 số, làm sao sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  Unhappy Bài tập ASM | Tính tổng 2 số, làm sao sửa lỗi?

  Cái bài asm này trên lớp thầy giảng thì hiểu nhưng chả hiểu sao khi chạy trên máy nó cứ báo lỗi thế này nà "**Fatal**bt.asm<44> Unexpected end of file encountered":((Tớ mới bắt đầu học hợp ngữ nên vẫn còn gà lắm mong mấy pro chỉ giáo thêm với:(Àh quên nữa để paste cái code nữa.
  Code:
  .model small
  .stack 100h
  .data
  	t1 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 1(0->9):$'
  	t2 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 2(0->9):$'
  	t3 db 0Dh,0Ah,'Tong 2 so la:$'
  .code
      main proc
  	mov AX.@data
  	mov DS,AX
  
  	lea DX,t1
  	mov AH,09h
  	int 21h
  	
  	mov AH,01h
  	mov AL,BL
  	sub BL,48
  	int 21h
  
  	lea DX,t2
  	mov AH,09h
  	int 21h
  	
  	mov AH,01h
  	sub AL,48
  	int 21h
  	
  	add BL,AL
  	add BL,48
  
  	lea DX,t3
  	mov AH,09h
  	int 21h
  
  	mov AH,02h
  	mov DL,BL
  	int 21h
  
  	mov AH,4Ch
  	int 21h
    main 	endp
    end 	main
  Mấy pro xem cái code của em nó sai chổ nào dùm nha:((

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài tập ASM | Tính tổng 2 số, làm sao sửa lỗi?

  .model small
  .stack 100h
  .data
  t1 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 1(0->9):$'
  t2 db 0Dh,0Ah,'Nhap so thu 2(0->9):$'
  t3 db 0Dh,0Ah,'Tong 2 so la:$'
  .code
  main proc
  mov AX,@data
  mov DS,AX

  lea DX,t1
  mov AH,09h
  int 21h

  mov AH,01h
  mov AL,BL
  sub BL,48
  int 21h

  lea DX,t2
  mov AH,09h
  int 21h

  mov AH,01h
  sub AL,48
  int 21h

  add BL,AL
  add BL,48

  lea DX,t3
  mov AH,09h
  int 21h

  mov AH,02h
  mov DL,BL
  int 21h

  mov AH,4Ch
  int 21h
  main endp
  end main

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn