Mình đang làm 1 đề tài về k -nn. Nhưng hiện trên mạng thì tài liệu về k-nn ít quá. Vì thế mình hi vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Cho mình hỏi là ở cách tính k trong thuật toán thì có bao nhiu cách tính vậy ?
- Theo mình tìm hiểu thì chỉ tìm ra 2 cái là Eucleda và cosin ak
Hi vọng mọi người giúp đỡ mình .