ENGLISH FOR FILMMAKER
Tiếng Anh cho người làm phim
ON SET PRODUCTION in 10 days with Loc Tran
10 ngày với Loc Tran
Lộc Trần – Người làm phim
Những phim đã tham gia sản xuất:

- Passport to Love (chuyen tinh xa xu - DD: Victor Vu) – AD
- Clash (bay rong - DD: Le Thanh Son) – AD
- Fool for Love (De Mai Tinh - DD: Charlie Nguyen) – AD
- Ngoi Nha Trong Hem - DD: Le Van Kiet - Co. Producer and AD.

Concept: A project based and immersive program that help film making students learn and use professional english naturally
Khái niệm : 1 dự án dựa vào chương trình làm phim giúp học viên học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành 1 cách tự nhiên
How: With a 10 day TVC making project
Cách làm : với dự án làm TVC 10 ngày