Mình login và thao tác với các website sử dụng protocol http bình thường, nhưng khi đụng tới https thì lại không được. Mình sử dụng WebClient vì chương trình mình viết rất đơn giản, nên không muốn import thêm các ddl ngoại vào nữa.
Mong các bạn giúp đỡ, nếu có demo code thì càng tốt nhé. Cảm ơn rất nhiều