Mấy bác cho e hỏi là e muốn khi người dùng nhập thông tin trong các textbox rồi e sẽ chuyển các thông tin đó vào gridcontrol(không liên quan đến database),cứ mỗi lần nhập vào thì sẽ có thêm 1 dòng mới trong gridcontrol.Mấy bác giúp e với!tks