Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập trình hướng đối tượng | Cài đặt class template trong C++?

 1. #1

  Mặc định Lập trình hướng đối tượng | Cài đặt class template trong C++?

  Các bạn giúp mình sửa lỗi bài này với. Ở toán tử "-" là lấy phần bù của 2 mảng.

  C++ Code:
  1. template <class T>
  2. class Mang
  3. {
  4. private:
  5.     int m_iKichThuoc;
  6.     T *m_pPhanTu;
  7.  
  8. public:
  9.     //Nhom tao huy
  10.     Mang()
  11.     {
  12.         m_iKichThuoc = 1;
  13.         m_pPhanTu = new T[1];
  14.         m_pPhanTu[0] = 0;
  15.     }
  16.  
  17.     Mang(const Mang &m)
  18.     {
  19.         m_iKichThuoc = m.m_iKichThuoc;
  20.         m_pPhanTu = new T[m_iKichThuoc];
  21.  
  22.         for (int i = 0; i < m_iKichThuoc; i++)
  23.             m_pPhanTu[i] = m.m_pPhanTu[i];
  24.     }
  25.  
  26.     ~Mang()
  27.     {
  28.         delete []m_pPhanTu;
  29.     }
  30.  
  31.     //Nhom toan tu
  32.     friend ostream & operator <<(ostream &os, Mang m)
  33.     {
  34.         os << "Cac phan tu la: " << endl;
  35.         for (int i=0; i < m.m_iKichThuoc; i++)
  36.             cout << m.m_pPhanTu[i] << endl;
  37.         return os;
  38.     }
  39.    
  40.    
  41.     friend istream & operator >> (istream & is, Mang &m)
  42.     {            
  43.         cout << "Nhap so luong phan tu trong mang: ";
  44.         is >> m.m_iKichThuoc;
  45.        
  46.         m.m_pPhanTu = new T[m.m_iKichThuoc];
  47.        
  48.         for (int i=0; i<m.m_iKichThuoc; i++)
  49.         {
  50.             cout << "Nhap phan tu thu "<< i + 1 << " : \n" ;
  51.             is >> m.m_pPhanTu[i];
  52.         }
  53.         return is;
  54.     }
  55.         int demSoPhanTuChung(const Mang &m)
  56.     {
  57.         int dem = 0;
  58.         for (int i = 0; i < m_iKichThuoc; i++)
  59.             for (int j = 0; j < m.m_iKichThuoc; j++)
  60.                 if (m_pPhanTu[i] == m.m_pPhanTu[j])
  61.                     dem++;
  62.         return dem;
  63.     }
  64.  
  65.         Mang operator =(const Mang &m)
  66.     {
  67.         m_iKichThuoc = m.m_iKichThuoc;
  68.  
  69.         m_pPhanTu = new T[m_iKichThuoc];
  70.         for (int i=0; i<m_iKichThuoc; i++)
  71.         {
  72.             m_pPhanTu[i] = m.m_pPhanTu[i];
  73.         }
  74.         return *this;
  75.     }
  76.  
  77.     Mang operator -(const Mang &m)
  78.     {
  79.         Mang c;
  80.         int t=0;
  81.  
  82.         c.m_iKichThuoc = m_iKichThuoc - demSoPhanTuChung(m);
  83.         c.m_pPhanTu = new T[c.m_iKichThuoc];
  84.  
  85.         for (int i = 0; i < m_iKichThuoc; i++)
  86.             for (int j = 0; j < m.m_iKichThuoc; j++)
  87.                 if (m_pPhanTu[i] != m.m_pPhanTu[j])
  88.                 {
  89.                     c.m_pPhanTu[t] = m_pPhanTu[i];
  90.                     t++;
  91.                 }
  92.         c.rutGonMang();
  93.         return c;
  94.     }
  95. };

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  bạn sửa lại như sau
  PHP Code:
  Mang operator =(const Mang &m)
  {
      
  Mang c;
      
  int t=0;
      
  c.m_iKichThuoc m_iKichThuoc demSoPhanTuChung(m);
      
  c.m_pPhanTu = new T[c.m_iKichThuoc];
      for (
  int i 0m_iKichThuoci++)
      {
          
  bool f true;
          for (
  int j 0m.m_iKichThuocj++)
          {
              if (
  m_pPhanTu[i] == m.m_pPhanTu[j])
              {
                  
  false;
                  break;
              }
          }
          if(
  == true)
          {
              
  c.m_pPhanTu[t] = m_pPhanTu[i];
              
  t++;
          }
      }
      
  c.rutGonMang();
      return 
  c;

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rua_con : 08-04-2009 lúc 06:41 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C Lỗi Thư viện template không sử dụng được trong class khác
  Gửi bởi cuongquoc115 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-08-2013, 10:16 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi Lỗi see reference to class template instantiation 'std::list<_Ty>' being khi sử dụng Iterator cho class tự xây dựng
  Gửi bởi Mr_Chan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-07-2013, 01:58 AM
 3. Học xong về class và template trong C++, học j tiếp theo?! @@
  Gửi bởi Fredy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-07-2011, 08:38 AM
 4. Class template trong C++, xem giúp em xem lỗi gì?
  Gửi bởi amazakikudo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 10:21 PM
 5. Bị sai khi sử dụng kiểu Float trong Template class
  Gửi bởi cucxabong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-03-2009, 08:33 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn