Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Góp ý bài cấu trúc trong C!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Góp ý bài cấu trúc trong C!

  Đề Bài
  Viết một chương trình C để lưu trữ các thông tinh về sinh viên trong một cấu trúc. Dữ liệu phải bao gồm mã sinh viên, tên sinh viên, khóa học đã đăng ký và năm đăng ký. Viết một hàm để hiển thị các thông tin chi tiết của các sinh viên đã nhập học trong một năm học nào đó. Viết một hàm khác để xác định và hiển thị thông tin chi tiết của một sinh viên khi biết mã của sinh viên đó.
  Bài làm:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  struct thongtin
  {
  char hoten[30];
  int masv;
  char monhocdk[20];
  int namdk;
  };

  void nhap(struct thongtin sv[3])
  {
  int i;
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  printf("\nHotensv %d la: ",i+1);fflush(stdin);
  gets(sv[i].hoten);
  printf("\nMa sinh vien la: ");scanf("%d",&sv[i].masv);
  printf("\nMon hoc dang ky: "); scanf("%s",sv[i].monhocdk);
  printf("\nNam dang ky: ");scanf("%d",&sv[i].namdk);
  }
  }
  void in(struct thongtin sv[3])
  { int i;
  printf("\nHien thi cac thong tin vua nhap cho sv: ");
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  printf("\nHotensv %d la:%s ",i+1,sv[i].hoten);
  printf("\nMa sinh vien la: %d",sv[i].masv);
  printf("\nMon hoc dang ky: %s",sv[i].monhocdk);
  printf("\nNam dang ky:%d ",sv[i].namdk);
  }

  }
  main()
  {
  int i,chon;
  char ch;
  struct thongtin sv[3];
  nhap(sv);
  printf("\nXin hay lua chon cac thao tac.\n1. Hien thi cac thong tin chi tiet ca cac sinh vien da nhap hoc trong cung 1 nam.\n2. Hien thi chi tiet thong tin sv khi biet ma sv.\nChon muc: ");
  scanf("%d",&chon);

  while(chon<4)
  {

  printf("\nBan co muon tiep tuc khong? (y/s)= ");fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);

  if(chon==1)
  {

  int nam;

  printf("\nXin hay nhap nam ban can kiem tra: ");
  scanf("%d",&nam);
  for(i=0;i<3;i++)
  if(nam==sv[i].namdk)
  {
  printf("\nHotensv %d la:%s ",i+1,sv[i].hoten);
  printf("\nMa sinh vien la: %d",sv[i].masv);
  printf("\nMon hoc dang ky: %s",sv[i].monhocdk);
  printf("\nNam dang ky:%d ",sv[i].namdk);
  } printf("\nBan co muon tiep tuc khong? (y/s)= ");fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);

  }
  else if(chon==2&&ch=='y')
  {
  int x;
  printf("\nXin hay nhap ma sv ban can kiem tra: ");
  scanf("%d",&x);
  for(i=0;i<3;i++)
  if(x==sv[i].masv)
  {
  printf("\nHotensv %d la:%s ",i+1,sv[i].hoten);
  printf("\nMa sinh vien la: %d",sv[i].masv);
  printf("\nMon hoc dang ky: %s",sv[i].monhocdk);
  printf("\nNam dang ky:%d ",sv[i].namdk);
  }
  }
  };
  getch();
  }

  Mình muốn sau khi giải quyết xong 1 lựa chọn thì sẽ hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu không tiếp tục thì sẽ trở về menu.
  Mong các bạn giúp đỡ ... Ngoài ra cho mình hỏi, để in ra một sv đạt yêu cầu tìm kiếm thì có dùng hàm cấu trúc cho gọn được không? bài làm trên của mình khi in ra không sử dụng hàm.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  sao không ai giúp mình vậy?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  bạn dùng 1 lệnh while để thực hiện ấy , nếu chọn không thì sẽ thoát vòng lặp và lên menu

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yokashi Xem bài viết
  bạn dùng 1 lệnh while để thực hiện ấy , nếu chọn không thì sẽ thoát vòng lặp và lên menu
  Cảm ơn bạn, mình làm được rồi

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET Góp ý tạo columns động trong cryreport c#
  Gửi bởi commoncm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-07-2013, 11:16 AM
 2. [C] Chèn một số kí tự trong một chuỗi cần được góp ý
  Gửi bởi ducvtcpi trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2013, 12:41 AM
 3. Bài tập về cấu trúc trong c | Cấu trúc sinh viên???
  Gửi bởi dddzzzjjjiii trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 21-07-2012, 05:06 PM
 4. góp ý dùm bài tìm kiếm trong mảng
  Gửi bởi ledung_32 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-11-2007, 01:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn