Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Sự khác nhau về Prop -> Tab giữa Visual C# 2005 và Visual C# 2008 như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Unhappy Sự khác nhau về Prop -> Tab giữa Visual C# 2005 và Visual C# 2008 như thế nào?

  ông thầy em cho bài tập về làm 70% là có phần
  Prop ->Tab VS 2005

  {
  private int mX
  public int X
  {
  get { true ...}
  set { value....}
  }
  còn 2008
  Prop -> Tab
  public int MyProperty { get; set; }

  Em không biết hỏi sao chứ bầy giờ em cài VS2008
  làm theo 2005 không đc em không hiểu cách diển dải của
  Vs2008 mấy anh giúp em giải thích với
  Còn nữa Trong Phân Button VS2008 ->text @Cong -> C không _ là sao giúp em với
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi boyhandsone : 09-04-2009 lúc 12:12 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  Câu hỏi 1 của bạn không hiểu đc ý định muốn làm gì?thực ra khi bạn gỏ prop->tab được gọi là snippet trong VS.đối với VS08 thì nó viết ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo được ý nghĩa là thuộc tính vừa read và write được(giốn như vs05).
  Câu thứ 2 khi bạn muốn tạo dấu _ dưới một chuỗi ký tự nào đó ví dụ button1 có text là Hello mà bạn muốn dấu gạch"_" nằm dưới đít ký tự "H" thì bạn chỉ cần gán Text của button1 là &Hello(khi bạn muốn tương tác với button bằng bàn phím thì bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím "ALT+Phím có dấu gạch"
  HI vọng là cái bạn cần

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  thanks bạn snippet VS05 va VS08 nếu mà nói ý nghĩa giống nhau thì đúng rồi ý mình hỏi,
  ví dụ : khai báo tử số của 1 phân số
  {
  private int mTuso
  public int Tuso
  {
  get { return TuSo; }
  set { Tuso = value; }
  }
  còn 2008
  public int MyProperty { get; set; }
  mình muốn hiểu nó giống ở trên ra sao
  MyProperty = mTuSo ???
  {get;set} vậy rùi ghi làm sao đẹ trả về giá trị mong diển giải giúp mình

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  Trong lúc lập trình, việc khai báo các Properties cho 1 class là chuyện làm rất thường xuyên, như ví dụ ở trên, class MyPoint được khai báo các properties như sau
  Visual C# Code:
  1. {
  2. private int mTuso
  3. public int Tuso
  4. {
  5. get { return TuSo; }
  6. set { Tuso = value; }
  7. }
  Đa số các Properties đều thực hiện các thao tác như là ghi và đọc từ 1 biến private nào đó. Trong C# 3.0(vs08), nếu như properties của bạn chỉ thực hiện các thao tác như ở trên (đọc và ghi vào biến private) thì không cần phải khai báo như vậy, mà thay vào đó chỉ cần khai báo:
  Visual C# Code:
  1. public int TuSo { get; set; }
  Khi biên dịch, thì C# Compiler sẽ tự động tạo ra các biến private tương tự y như khai báo tường minh ở khai báo trên. Kết quả là 2 khai báo hoàn toàn tương tự nhau.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  thanks bạn rất nhiều
  Xem giúp trên Vs2008 nó sai cái gi giúp mình hiểu với
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace BaitapPhanSo
  {
    class PhanSo
    {
      
     
      public int TuSu { get; set; }
      public int MauSo { get; set; }
      public PhanSo()
      {
        TuSo = 0;
        MauSo = 1;
      }
      public PhanSo(int ts)
      {
        TuSo = ts;
        MauSo = 1;
      }
      public PhanSo(int ts, int ms)
      {
        TuSo = ts;
        MauSo = ms;
      }
      public PhanSo(PhanSoa)
      {
        Tuso=a.TuSo;
        MauSo=a.MauSo;
          
      }
      public int uscln(int ts,int ms)
      {
        ts=Math.Abs(ts);ms=Math.Abs(ms);
        while(ts!=ms)
        {
          if(ts>ms)
          {
            ts-=ms;
  
          }
          else
          {
            ms-=ts;
          }
        }
          return ts;
      }
      public void rgps()
      {
        int usc = uscln(TuSo,MauSo);
        TuSo = TuSo/uscln;
        MauSo = MauSo/uscln;
        return this;
      }
      //Cong
      public static PhanSo operator +(PhanSoa,PhanSob)
      {
        PhanSo Kq=new PhanSo();
        Kq.TuSo=a.Tuso*b.MauSo+a.MauSo*b.TuSo;
        Kq.MauSo= a.MauSo*b.MauSo;
        return Kq;
      }
      //Tru
      public static PhanSo operator -(PhanSoa,PhanSob)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo(-a.TuSo,a.MauSo);
        return kq;
      }
      public static PhanSo operator -(PhanSoa,PhanSob)
      {
        return a+(-b);
      }
      //Nhan
      public static PhanSo operator *(PhanSoa,PhanSob)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.TuSo=a.TuSo*b.TuSo;
        kq.MauSo=b.MauSo*a.MauSo;
        return kq;
      }
      //Chia
      public static PhanSo operator /(PhanSoa,PhanSob)
      {
        PhanSo kq=new PhanSo();
        b.TuSo=b.MauSo;
        b.MauSo=b.Tuso;
        return a*kq;
      }
      //Xuat
      public string Xuat()
      {
        this.rgps();
        if(mTuSo==1)
          return"1";
        if(mMauSo==1)
          return mTuSo.ToString();
        return mTuSo.ToString()+"/"+mMauSo.ToString();
  
    }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi boyhandsone : 10-04-2009 lúc 12:34 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  Mặc định Sự khác nhau về Prop -> Tab giữa Visual C# 2005 và Visual C# 2008 như thế nào?

  lỗi tè lưa hột dưa,bạn lap trình kiểu gì mà khai báo 1 đằng sử dụng 1 nẻo. khai báo public int TuSu { get; set; } -->sd TuSo &Tuso &mTuSo==>lưu ý chũ hoa chũ thường ..(cả mẫu số nửa)

  bạn để ý lại "PhanSoa" ==>"PhanSo a"(khoảng trắng)

  Visual C# Code:
  1. //Tru
  2.         public static PhanSo operator -(PhanSo a,PhanSo b)
  3.         {
  4.             PhanSo kq = new PhanSo(-a.TuSo,a.MauSo);
  5.             return kq;
  6.         }
  7.         public static PhanSo operator -(PhanSo a,PhanSo b)
  8.         {
  9.             return a+(-b);
  10.         }
  //hai hàm giống y chang nhau,có cùng đối số

  //
  ==>bạn chia cho thứ gì đây????trả về cái gì đây
  Visual C# Code:
  1. public void rgps()
  2.         {
  3.             int usc = uscln(TuSo, MauSo);
  4.             TuSo = TuSo / uscln;
  5.             MauSo = MauSo / uscln;
  6.             return this;
  7.         }

  //
  hic?????????????????????????
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanhhuy191188 : 10-04-2009 lúc 06:03 PM. Lý do: many eror

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  bạn có thể cho mình biết bạn online YH lúc mấy h không mình muốn hỏi trực tiếp chứ vậy mình học không hiểu stres chết lun hix
  Đây là bài trên Vs2005 mình nghỉ không có sai rùi
  còn bài mình vừa pót ở trên là vs08
  bạn nói Đa số các Properties đều thực hiện các thao tác như là ghi và đọc từ 1 biến private nào đó. Trong C# 3.0(vs08), nếu như properties của bạn chỉ thực hiện các thao tác như ở trên (đọc và ghi vào biến private) thì không cần phải khai báo như vậy, mà thay vào đó chỉ cần khai báo:
  public int TuSo { get; set; }mình hiểu là khi sử dụng các phép toán người ta
  sử dụng tuSo ỏ mauSo hay mTuSo mMauSo theo quy tắt đặt tên
  nên mình không hiểu khi khai báo như vầy
  public int TuSo { get; set; } thì đâu có tuSo hay mTuSo để sử dụng nên mình gán thẳng nó vô các phép toán ........
  Vậy nếu khai báo như vs08
  public int TuSo { get; set; }
  thì cần khai báo
  private int mTuSo nửa phải không
  hay trong hàm khởi tạo vs08 nó khởi tạo dùm minh mTuSo luôn < cái này mình nghĩ là không có dụ đó rồi>
  bạn hiểu ý mình không? mình muốn xử dụng cái náy thạo tr6n 08 mà không hiểu cấu trúc nó bạn có thể khai báo 1 đoạn trên vs08 để mình tham khảo đc không

  Code:
   class PhanSo
    {
      //thuoc tinh
      private int tuSo;
      private int mauSo;
  
      public int MauSo
      {
        get { return mauSo; }
        set { mauSo = value; }
      }
  
      public int TuSo
      {
        get { return tuSo; }
        set { tuSo = value; }
      }
  
      //phuong thuc khoi tao
      public PhanSo()
      {
        tuSo = 0;
        mauSo = 1;
      }
  
      public PhanSo(int tuSo)
      {
        this.tuSo = tuSo;
        this.mauSo = 1;
      }
  
      public PhanSo(int tuSo, int mauSo)
      {
        this.tuSo = tuSo;
        this.mauSo = mauSo;
      }
  
      //Cac loai phuong thuc khac
  
      public int Uscln(int a, int b)
      {
        a = Math.Abs(a); b = Math.Abs(b);
        while (a != b)
        {
          if (a > b)
            a -= b;
          else
            b -= a;
        }
        return a;
      }
  
      public PhanSo Rgps()
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.tuSo = tuSo / Uscln(tuSo, mauSo);
        kq.mauSo = mauSo / Uscln(tuSo, mauSo);
        return kq;
      }
  
      public static PhanSo operator +(PhanSo a, PhanSo b)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.tuSo = a.tuSo * b.mauSo + a.mauSo * b.tuSo;
        kq.mauSo = a.mauSo * b.mauSo;
        kq.Rgps();
        return kq;
      }
  
      public static PhanSo operator -(PhanSo a)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.tuSo = -a.tuSo;
        return kq;
      }
  
      public static PhanSo operator -(PhanSo a, PhanSo b)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq = a + (-b);
        return kq;
      }
  
      public static PhanSo operator *(PhanSo a, PhanSo b)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.tuSo = a.tuSo * b.tuSo;
        kq.mauSo = a.mauSo * b.mauSo;
        kq.Rgps();
        return kq;
      }
  
      public static PhanSo operator /(PhanSo a, PhanSo b)
      {
        PhanSo kq = new PhanSo();
        kq.tuSo = b.mauSo;
        kq.mauSo = b.tuSo;
        kq = kq * a;
        kq.Rgps();
        return kq;
      }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi boyhandsone Xem bài viết
  bạn có thể cho mình biết bạn online YH lúc mấy h không mình muốn hỏi trực tiếp chứ vậy mình học không hiểu stres chết lun hix
  ==>YIM : Thanhhuy191188

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi boyhandsone Xem bài viết
  Đây là bài trên Vs2005 mình nghỉ không có sai rùi
  còn bài mình vừa pót ở trên là vs08
  ==>KHông sai cái gì,bạn thử paste vào vs05 xem,nó chạy vo vo tui cùi
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi boyhandsone Xem bài viết
  bạn nói Đa số các Properties đều thực hiện các thao tác như là ghi và đọc từ 1 biến private nào đó. Trong C# 3.0(vs08), nếu như properties của bạn chỉ thực hiện các thao tác như ở trên (đọc và ghi vào biến private) thì không cần phải khai báo như vậy, mà thay vào đó chỉ cần khai báo:
  public int TuSo { get; set; }mình hiểu là khi sử dụng các phép toán người ta
  sử dụng tuSo ỏ mauSo hay mTuSo mMauSo theo quy tắt đặt tên
  nên mình không hiểu khi khai báo như vầy
  public int TuSo { get; set; } thì đâu có tuSo hay mTuSo để sử dụng nên mình gán thẳng nó vô các phép toán ........
  ==>Hiểu sai bét . với vs08 thì chỉ cần gán vào Propeties TuSo hoặc lấy giá trị bằng Properties TuSo.Còn chuyện bạn hiểu là khai báo public int TuSo{get;set;} mà bạn sài là mTuSo ==>hỏi bạn lấy ở đâu?Quy tắc thêm chữ m(tiền tố) ở trước chỉ là cách ngừoi ta quy ước sao cho code rõ ràng,dễ biết toàn cục hay cục bộ thôi.Còn khi biên dịch thì vs08 sẽ tự tạo ra biến private.Mình chỉ thao tác trên thằng Properties.
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi boyhandsone Xem bài viết
  Vậy nếu khai báo như vs08
  public int TuSo { get; set; }
  thì cần khai báo
  private int mTuSo nửa phải không
  hay trong hàm khởi tạo vs08 nó khởi tạo dùm minh mTuSo luôn < cái này mình nghĩ là không có dụ đó rồi>
  ==>không cần,khi sài thì chỉ cần gán Properties TuSo
  và lưu ý viết hoa,thường nhé
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi boyhandsone Xem bài viết
  bạn hiểu ý mình không? mình muốn xử dụng cái náy thạo tr6n 08 mà không hiểu cấu trúc nó bạn có thể khai báo 1 đoạn trên vs08 để mình tham khảo đc không
  ==>đơn giả là khai bái Public int TuSo{get;set;}
  sau đó những chỗ nào cần gán giá trị hay lấy giá trị thì gọi properties TuSo,mình không quan tâm đến field vs08 nó tạo ra.(không giống vs05 đâu)
  Hi vọng bạn hiểu ý mình nói

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  ==>không cần,khi sài thì chỉ cần gán Properties TuSo
  khai bao properties thì đc còn TuSo đa khai báo rồi thì không thấy đâu @@
  đã làm thử hix

Các đề tài tương tự

 1. Source code visual 2008 không chay được trên visual 2005
  Gửi bởi hungmq trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-07-2013, 11:28 AM
 2. [Hỏi] Hàm performStep() của Visual C# 2005 trong Visual C# 2008
  Gửi bởi thangnhokpro trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 29-11-2012, 07:45 AM
 3. Cách mở file solution của visual studio 2005 trong visual web developer 2005 express?
  Gửi bởi funny_dn89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-03-2011, 12:41 AM
 4. Xin hướng dẫn mở visual 2008 trên visual 2005
  Gửi bởi aydada trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 10:34 AM
 5. Visual 2008 hay 2005 hay 2003
  Gửi bởi nova9x trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 10-12-2008, 11:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn