Hiện tại mình đang muốn học thêm để làm một số bài tập về đồ họa trong C và C++ (ví dụ tìm giao điểm 2 hình chữ nhật,ứng với mỗi trường hợp thì xuất ra hình tương ứng...).Bạn nào có tài liệu cho mình xin nhé, cảm ơn. Mong hồi âm.