Mình muốn di chuyển một kí tự ra giữa màn hình và dùng các phím mũi tên để di chuyển thì làm thế nào? các pro giúp e với.