Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Class template trong C++, xem giúp em xem lỗi gì?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  10

  Unhappy Class template trong C++, xem giúp em xem lỗi gì?

  C++ Code:
  1. template<class T>
  2. class Mang
  3. {
  4.  
  5. private:
  6.     int n;
  7.     int *m;
  8. public:
  9.  
  10.  
  11.     void nhapMang()
  12. {
  13.     cout<<"Nhap so phan tu cho mang: "<<'\n';
  14.     cin>>n;
  15.     m=new T(n);
  16.     for(int i=0;i<n;i++)
  17.     {
  18.         cout<<"Nhap phan thu so "<<i+1<<'\n';
  19.         cin>>m[i];
  20.     }
  21. }
  22.  
  23.  
  24.  
  25.     void xuatMang()
  26. {
  27.     cout<<"Mang la: "<<'\n';
  28.     for (int i=0;i<n;i++)
  29.     {
  30.         cout<<m[i];
  31.     }
  32. }
  33.  
  34.  
  35.  
  36.     Mang operator +(const Mang & p1)
  37. {
  38.     Mang p2;
  39.     p2.m=new T(p1.n+n);
  40.     for(int i=0;i<n;i++)
  41.         p2.m[i]=m[i];
  42.     for(int t=0;t<p1.n;t++)
  43.         p2.m[i+t]=p1.m[t];
  44.     return p2;
  45. }
  46.  
  47.  
  48.  
  49.     Mang operator *(const Mang & p1)
  50. {
  51.     Mang p2;
  52.     for(int i=0;i<n;i++)
  53.     {
  54.         for(int t=0;t<p1.n;t++)
  55.             if(m[i]==p1.m[t])
  56.             {
  57.                 int p=0;
  58.                 p2.m[p]=p1.m[t];
  59.                 p++;
  60.             }
  61.     }
  62.     return p2;
  63. }
  64.  
  65.  
  66.  
  67.     Mang operator /(const Mang & p1)
  68. {
  69.     Mang p2;
  70.     for(int i=0;i<n;i++)
  71.     {
  72.         for(int t=0;t<p1.n;t++)
  73.             if(m[i]!=p1.m[t])
  74.             {
  75.                 int p=0;
  76.                 p2.m[p]=p1.m[t];
  77.                 p++;
  78.             }
  79.     }
  80.     return p2;
  81. }
  82.  
  83.    
  84.     Mang()
  85. {
  86.     Mang p1;
  87.     p1.m= new T(n);
  88.     for(int i=0;i<n;i++)
  89.     p1.m[i]=m[i];
  90. }
  91.  
  92.  
  93.  
  94.     ~Mang()
  95. {
  96.     n=0;
  97.     delete m;
  98. }
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103. friend istream & operator >> (istream & is, Mang &M1)
  104.     {            
  105.         cout << "Nhap so luong phan tu trong mang: ";
  106.         is >> M1.n;
  107.        
  108.         M1.m = new T[M1.n];
  109.        
  110.         for (int i=0; i<M1.n; i++)
  111.         {
  112.             cout << "Nhap phan tu thu "<< i + 1 << " : \n" ;
  113.             is >> M1.m[i];
  114.         }
  115.         return is;
  116.     }
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121. friend ostream & operator <<(ostream &os, Mang M1)
  122.     {
  123.         os << "Cac phan tu la: " << endl;
  124.         for (int i=0; i < M1.n; i++)
  125.             cout << M1.m[i] << endl;
  126.         return os;
  127.     }
  128.  
  129.  
  130. };


  Nó cứ báo lỗi ở 2 hàm << va >>
  Dạng như see reference to class template instantiation 'Mang<T>' being compiled
  missing ';' before '&'
  'istream' : 'friend' not permitted on data declarations
  binary 'operator >>' has too few parameters
  '<<' : missing storage-class or type specifiers


  Em mới học ko biết tại sao sai

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  bác chưa include thư viên iostream;
  bác viết thêm vào đoạn này
  #include "iostream"
  using namespace std;
  nhớ thêm cái hàm main nữa
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rua_con : 08-04-2009 lúc 10:25 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C Lỗi Thư viện template không sử dụng được trong class khác
  Gửi bởi cuongquoc115 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-08-2013, 10:16 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi Lỗi see reference to class template instantiation 'std::list<_Ty>' being khi sử dụng Iterator cho class tự xây dựng
  Gửi bởi Mr_Chan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-07-2013, 01:58 AM
 3. Học xong về class và template trong C++, học j tiếp theo?! @@
  Gửi bởi Fredy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-07-2011, 08:38 AM
 4. Lập trình hướng đối tượng | Cài đặt class template trong C++?
  Gửi bởi Quách Phẩm Siêu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 06:37 PM
 5. Bị sai khi sử dụng kiểu Float trong Template class
  Gửi bởi cucxabong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-03-2009, 08:33 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn