mình có 1 cái ảnh có nền trong suốt và 1 vật thể trên ảnh đó mình tạo 1 form khi load và đặt backgroup là ảnh trong suốt đó mình đặt backcolor và transparencykey màu giống nhau nhưng khi load cạnh vật thể đó vẫn có 1 đường viền màu rất xấu không giống trong ảnh, ai biết làm cách nào để form trong suốt hoàn tòa, hiện ảnh mà không có viền được không

Ảnh trong suốt của mình mình để nền tối để các bạn dễ nhìn


Khi form đó chạy


bạn quan sát trên mái tóc và các chữ cái có 1 viền trắng nham nhở
có bạn nào biết cách làm trong suốt form mà không bị lỗi trên không
mong giúp đỡ