Mình làm cái "Lấy dữ liệu từ file excel đưa vào SQL Server"
theo video này
http://www.youtube.com/watch?v=tLyXx6qGyto
lúc code xong cho chạy thì bị lỗi Internet Explorer Not Respoding mình sửa hoài ko được
Internet Explorer của mình hoạt động bình thườg
Ai giúp m với