Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 17 kết quả

Đề tài: Lỗi lập trình C++ trong đọc ghi file?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  3

  Angry Lỗi lập trình C++ trong đọc ghi file?

  các pác giúp em xem em ghi đọc file bị sai ở đâu mà cứ mỗi lần thoát khỏi chương trình vào lại phần hiện đa giác thì tọa độ của các diểm bị sai lung tung. Giúp em với em rất gà về ghi đọc file.
  C++ Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"string.h"
  4. #include"iostream.h"
  5. #include"iomanip.h"
  6. #include"fstream.h"
  7. #include"dos.h"
  8.  
  9. class Diem
  10. {
  11.  private:
  12.       int x,y;
  13.  public:
  14.       Diem()
  15.       {
  16.        x=0; y=0;
  17.       }
  18.       Diem(int x1, int y1)
  19.       {
  20.        this->x=x1;
  21.        this->y=y1;
  22.       }
  23.       void nhapdiem();
  24.       void hiendiem();
  25. };
  26. class Dagiac:public Diem
  27. {
  28.  private:
  29.       Diem *d;
  30.       int n; //so dinh cua mot da giac
  31.  public:
  32.       Dagiac()
  33.       {
  34.        n=0;
  35.       }
  36.       Dagiac(int x1, int y1, int n1)
  37.       {
  38.        n=0;
  39.        d=new Diem[n+1];
  40.       }
  41.       void nhap_dg();
  42.       void hien_dg();
  43.       void ghi_tep();
  44.       void doc_tep_hien();
  45. };
  46. //-----------------------------------------------------------------------//
  47.  
  48. void Diem::nhapdiem()
  49. {
  50.  cout<<"Nhap vao toa do diem";
  51.  cout<<"x= ";  cin>>this->x;
  52.  cout<<"y= ";  cin>>this->y;
  53. }
  54. void Diem::hiendiem()
  55. {
  56.  cout<<"\nx= "<<setw(2)<<x<<"\ny= "<<setw(2)<<y;
  57. }
  58. void Dagiac::nhap_dg()
  59. {
  60.  cout<<"Nhap vao so diem: n= ";   cin>>n;
  61.  if(n>2)
  62.    {
  63.     d=new Diem[n+1];
  64.     for(int i=1;i<=n;i++)
  65.      {
  66.        cout<<"Diem thu "<<i<<":";
  67.        d.nhapdiem();
  68.      }
  69.     }
  70.   else cout<<"Nhap lai so diem cua da giac";  
  71. //vi muon xem fan ghi file nen minh chi xet TH nguoi dung nhap dung thoi con ban nao muon day du thi co the xem o phan dagiac co chu vi max.Minh da post len roi day
  72. }
  73. void Dagiac::hien_dg()
  74. {
  75.  for(int i=1;i<=n;i++)
  76.     {
  77.        cout<<"Diem thu "<<i<<":";
  78.        d.hiendiem();
  79.     }
  80. }
  81. void Dagiac::ghi_tep()
  82. {
  83.  fstream f;
  84.  f.open("dg.txt",ios::binary|ios::out|ios::ate);
  85.  if(f.bad())
  86.   {
  87.    cout<<"Loi mo tep de ghi du lieu!";
  88.    getch();    return;
  89.   }
  90.  f.write((char*)this,sizeof(*this));
  91.  f.close();
  92. }
  93. void Dagiac::doc_tep_hien()
  94. {
  95.  fstream f;
  96.  f.open("da.txt",ios::binary|ios::in);
  97.  if(f.bad())
  98.   {
  99.    cout<<"Loi mo tep de ghi du lieu!";
  100.    getch();    return;
  101.   }
  102.  clrscr();
  103.  int i=0;
  104.  while(f.read((char*)this,sizeof(*this))!=NULL)
  105.   {
  106.     cout<<endl<<"Da giac thu "<<++i<<":";
  107.     hien_dg();
  108.   }
  109.  f.close();
  110. }
  111. int menu()
  112. {
  113.  int chon;
  114.  clrscr();
  115.  gotoxy(30,5);  cout<<"CHON CHUC NANG CUA MENU";
  116.  gotoxy(30,6);  cout<<"1.BO XUNG DA GIAC";
  117.  gotoxy(30,7);  cout<<"2.HIEN DA GIAC";
  118.  gotoxy(30,8);  cout<<"0.THOAT";
  119.  gotoxy(30,10); cout<<"-----------------------------";
  120.  gotoxy(30,12); cout<<"MOI BAN CHON CHUC NANG: ";
  121.  cin>>chon;
  122.  return chon;
  123. }
  124. void main()
  125. {
  126.  Dagiac p;
  127.  int chon=1;
  128.  while(chon)
  129.   {
  130.     chon=menu();
  131.     switch(chon)
  132.        {
  133.          case 1:
  134.             {  
  135.                clrscr();
  136.                p.nhap_dg();
  137.                p.ghi_tep();
  138.                getch();
  139.                break;
  140.              }
  141.          case 2:
  142.              {
  143.                 p.doc_tep_hien();
  144.                 getch();
  145.                 break;  
  146.               }
  147.        }
  148.   }
  149. }
  hic hic giúp em với, em còn rất gà về ghi đọc file

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  không chỉ gà về doc file mà còn gà về hướng đối tượng DaGiac mà lại thừa kế từ Diem

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  3

  hic hic giúp minh phần ghi đọc file với

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Bạn Rùa con thử nói xem bạn ấy gà hướng đối tượng chỗ nào.Lớp đa giác không thừa kế từ lớp điểm thì nhập các đỉnh của đa giác kiểu kiểu gì.Không giúp bạn thì đừng có spam nha.
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi congtuazx Xem bài viết
  Bạn Rùa con thử nói xem bạn ấy gà hướng đối tượng chỗ nào.Lớp đa giác không thừa kế từ lớp điểm thì nhập các đỉnh của đa giác kiểu kiểu gì.Không giúp bạn thì đừng có spam nha.
  đa giác với đỉnh không thừa kế.đa giác với đỉnh chỉ có quan hệ thành phần thôi
  có nghĩa là đa giác là tập hợp gồm nhiều đỉnh.trong lớp đa giác có thể khai một tập hợp điểm vector<Diem>arr
  muốn nhập điếm chỉ cần arr[i].Nhap() là được
  chỉ thừa kế khi cái này là một cái kia vd: sinh viên là một người ..
  mình không có spam chỉ là nhắc nhở bạn đó thui

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Mặc định Lỗi lập trình C++ trong đọc ghi file?

  vậy thêo bạn thì chỉ có mỗi lớp dãy đa giác thừa kế từ lớp đa giác là đủ sao.
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi congtuazx Xem bài viết
  vậy thêo bạn thì chỉ có mỗi lớp dãy đa giác thừa kế từ lớp đa giác là đủ sao.
  đã bảo la không thừa kế mà.về ngôn ngữ thì viết vậy không co lỗi nhưng không ai lại đi thừa kế như vậy cả.cậu kiếm vài cuốn sách đọc đi rùi cãi cũng được

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  tôi hiểu ý của bạn có phải là lớp đa giác không cần thừa kế từ lớp điểm phải không.Vậy bạn cho tôi hỏi thêm bạn chút vậy dãy đa giác thừa kế từ lớp đa là đúng không.
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi congtuazx Xem bài viết
  tôi hiểu ý của bạn có phải là lớp đa giác không cần thừa kế từ lớp điểm phải không.Vậy bạn cho tôi hỏi thêm bạn chút vậy dãy đa giác thừa kế từ lớp đa là đúng không.
  dãy đa giác cũng không cần thừa kế từ đa giác vì dãy đa giác vẫn là tập hợp từ nhiều đa giác chứ dãy đa giác không phải là một đa giác
  p/s thừa kế chỉ nên dùng khi cái này là cái kia

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Vậy cậu có thể giai thích thêm chỗ sinh viên và lớp người được không
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 08:06 AM
 2. Giới thiệu cách chuyển File Ảnh thành file Video trong download proshow gold
  Gửi bởi thuhu0900x trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 03:54 AM
 3. Đọc dữ liệu file midi dạng số HEX và lấy lời nhạc trong file ra file text
  Gửi bởi kimngockhtn_2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 04:40 PM
 4. File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 05:14 PM
 5. Làm sao để open file bằng cách double click vào file trong windows explorer?
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 01:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn