Đề của mình có câu hỏi là báo cáo 10 sản phẩm bán chạy nhất.Một sản phẩm thì có thể có ở nhiều bảng khác nhau. Mình không biết phải cộng tổng và đưa ra kết quả thế nào nữa.Có bạn nào đã làm về phần này có thể giúp mình được không???