Chào các bạn ,

Mình vừa nhận một bài tập lớn : mô phỏng 1 bài thí nghiệm Vật Lý sử dụng VC++ 6.0.

Các bạn có thể cho mình biết minh cần phải có kiến thức gì ko ? hay là tài liệu nào thảo luận về chuyện đó. Hay là các vấn đề liên quan đến.

Mình tìm trên mạng mà mải ko thấy nên mới cầu cứu mọi người. Hy vọng các bạn giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều