Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Danh sách liên kết, code nhập danh sách sinh viên có lỗi làm sao sửa?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Danh sách liên kết, code nhập danh sách sinh viên có lỗi làm sao sửa?

  ai giúp mình bài này với.Khong hiểu sao lúc nó chạy nó bị lỗi,hình như là sai phần hàm loaimatrung ấy.ai giúp mình với.thaks!


  Tiêu đề: Nhập danh sách sinh viên nếu nhập mã trùng thì yêu cầu nhập lại:
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. #include<iomanip.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. struct svien
  8. {
  9.     char masv[5];
  10.     char hten[30];
  11.     float dtb;
  12. };
  13. struct list
  14. {
  15.     svien ptu;
  16.     list *next;
  17. }*l;
  18. void loaimatrung (list *&l,char ma[])
  19. {       list *p;
  20.     p = l;
  21.     while (strcmp(ma,p->ptu.masv))
  22.        {    if (p->next == NULL)
  23.             return;
  24.         p = p->next;
  25.        }
  26.     cout<<"Ma trung!\n";
  27.     cout<<"Nhap lai: ";
  28.     gets (ma);
  29.     loaimatrung (l,ma);
  30. }
  31. void loaidiem(list *&l)
  32. {
  33.     while (l->ptu.dtb < 0 || l->ptu.dtb > 10)
  34.         {
  35.             cout<<"\ndieu kien:0 =< dtb <=10\n\nnhaplai: ";
  36.             cin>>l->ptu.dtb;
  37.             if (l->ptu.dtb < 0 || l->ptu.dtb >10)
  38.                 loaidiem (l);
  39.             else
  40.                 return;
  41.         }
  42. }
  43. void nhapds (list *&l)
  44. {
  45.     char ma[5];
  46.     list *p;
  47.     l = new list;
  48.     p = l;
  49.     cout<<"Ma sinh vien: ";
  50.     gets (l->ptu.masv);
  51.     cout<<"\nHo ten: ";
  52.     gets (l->ptu.hten);
  53.     cout<<"\nDiem trung binh: ";
  54.     cin>>l->ptu.dtb;
  55.     loaidiem (p);
  56.     cout<<"\nMa sinh vien: ";
  57.     gets (ma);
  58.     while (strcmp (ma,"print"))
  59.         {
  60.             loaimatrung (l,ma);
  61.             p->next = new list;
  62.             p = p->next;
  63.             strcpy (p->ptu.masv,ma);
  64.             cout<<"\nHo ten: ";
  65.             gets (p->ptu.hten);
  66.             cout<<"\nDiem trung binh: ";
  67.             cin>>p->ptu.dtb;
  68.             loaidiem (p);
  69.             cout<<"\nMa sinh vien: ";
  70.             gets(ma);
  71.         }
  72.     p->next = NULL;
  73. }
  74. void inds (list *&l)
  75. {
  76.     while (l!=NULL)
  77.          {
  78.             cout<<"\n"<<setw(6)<<l->ptu.masv<<setw (20)
  79.                 <<l->ptu.hten<<setw (6)
  80.                 <<l->ptu.dtb;
  81.             l = l->next;
  82.          }
  83. }
  84.  
  85. void main ()
  86. {     clrscr ();
  87.     nhapds (l);
  88.     cout<<"\nDanh sach vua nhap: \n";
  89.     inds (l);
  90.     getch ();
  91. }


  Chú ý bỏ code vào thẻ code !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 09-04-2009 lúc 04:16 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  Code:
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<stdlib.h>
  using namespace std;
  struct svien
  {
    char masv[5];
    char hten[30];
    float dtb;
  };
  struct list
  {
    svien ptu;
    list *next;
  }*l=NULL;
  void loaimatrung (list *&l,char ma[])
  {    list *p;
    p = l;
    while (strcmp(ma,p->ptu.masv))
      {  if (p->next == NULL)
        return;
      p = p->next;
      }
    cout<<"Ma trung!\n";
    cout<<"Nhap lai: ";
    gets (ma);
    loaimatrung (l,ma);
  }
  void loaidiem(list *&l)
  {
    while (l->ptu.dtb < 0 || l->ptu.dtb > 10)
      {
        cout<<"\ndieu kien:0 =< dtb <=10\n\nnhaplai: ";
        cin>>l->ptu.dtb;
        if (l->ptu.dtb < 0 || l->ptu.dtb >10)
          loaidiem (l);
        else
          return;
      }
  }
  void nhapds (list *&l)
  {
    char ma[5];
    list *p;
    l = new list;
    p = l;
    cout<<"Ma sinh vien: ";
    gets (l->ptu.masv);
    cout<<"\nHo ten: ";
    gets (l->ptu.hten);
    cout<<"\nDiem trung binh: ";
    cin>>l->ptu.dtb;
    loaidiem (p);
    fflush(stdin);     // them dong nay
    cout<<"\nMa sinh vien: ";
    gets (ma);
    while (strcmp (ma,"print"))
      {
        loaimatrung (l,ma);
        p->next = new list;
        p = p->next;
        strcpy (p->ptu.masv,ma);
        cout<<"\nHo ten: ";
        gets (p->ptu.hten);
        cout<<"\nDiem trung binh: ";
        cin>>p->ptu.dtb;
        loaidiem (p);
        fflush(stdin);    // them dong nay
        cout<<"\nMa sinh vien: ";
        gets(ma);
      }
    p->next = NULL;
  }
  void inds (list *&l)
  {
    while (l!=NULL)
       {
        cout<<"\n"<<setw(6)<<l->ptu.masv<<setw (20)
          <<l->ptu.hten<<setw (6)
          <<l->ptu.dtb;
        l = l->next;
       }
  }
  
  int main ()
  {  
    nhapds (l);
    cout<<"\nDanh sach vua nhap: \n";
    inds (l);
    getch ();
  }
  lần sau nhớ nói rõ là lỗi gì nhé

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Gặp lỗi lặp vô hạn khi xuất danh sách sinh viên trong code của bài danh sách sinh viên
  Gửi bởi boysieuda trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-05-2013, 04:57 PM
 2. Nhập Danh sách sinh viên, sắp xếp theo điểm của SV và in danh sách.
  Gửi bởi ltqqn93 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-04-2013, 08:38 PM
 3. Sửa lỗi undefined 't' trong code bài quản lý sinh viên bằng danh sách liên kết
  Gửi bởi bka_trung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-03-2013, 12:14 AM
 4. Lập trình C++ Cấu trúc sinh viên theo danh sách liên kết --Phần nhập dữ liệu bị treo?
  Gửi bởi bulubuloa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 10:27 AM
 5. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn