Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi đóng kết nối:The connection's current state is closed

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Lỗi đóng kết nối:The connection's current state is closed

  Chào các bạn, mình lần đầu tiên gửi bài, mong các bạn giúp mình với.
  Mình có 100 dòng dữ liệu trong tetxtbox,
  http://www.4shared.com/photo/N-ozSJan/Insert.html

  sau khi Insert xuống data, mình làm cách nào để load lên giao diện như thế này:

  http://www.4shared.com/photo/tDERuefx/Load.html

  Cứ 5 dòng trên Textbox thì nằm trong 1 ô.
  Mình có làm thử bằng cách cho chạy vòng lặp for rồi thực hiện lệnh Insert dữ liệu nhưng bị lỗi đóng kết nối:

  http://www.4shared.com/photo/NCtZpB4...e_connect.html

  Đây là code của mình:
  DataProvider.cs:

  public int LuuKho(string paths, string brands, string products, int hienthis, string store)
  {

  try
  {
  cmd = new SqlCommand(store, cn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  //cmd.Parameters.Add("@makhos", SqlDbType.NVarChar).Value = makhos;
  cmd.Parameters.Add("@paths", SqlDbType.NVarChar).Value = paths;
  cmd.Parameters.Add("@brands", SqlDbType.NVarChar).Value = brands;
  cmd.Parameters.Add("@products", SqlDbType.NVarChar).Value = products;
  cmd.Parameters.Add("@hienthis", SqlDbType.Int).Value = hienthis;

  //if (cn.State == ConnectionState.Closed)
  //{
  // cn = new SqlConnection(ConnectionString);
  // cn.Open();
  //}
  int kq = cmd.ExecuteNonQuery();
  return kq;
  }
  catch (Exception)
  {
  throw;
  }
  finally
  {
  cn.Dispose();

  }
  }

  protected void btn_them_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  //...
  if (txt_duongdankho.Text.Trim() != "" && txt_brand.Text.Trim() != ""&& txt_productlist.Text.Trim()!="")
  {//777
  info = new Information();
  ctrl = new Controls();
  tt = new TienIch();

  //info.infoMaKho = txt_makho.Text;
  info.infoLinkKho = txt_duongdankho.Text;
  info.infoBrandKho = FormatMultiline(txt_brand.Text);
  info.infoProductKho = FormatMultiline(txt_productlist.Text);
  info.infoKhoHienThi = 1;
  lblLineCount.Text = LineCount(txt_productlist.Text).ToString();
  if (lbac.Text == "0")
  {//666
  string str1 = txt_productlist.Text;
  string[] st = str1.Split('\n');
  for (int i = 0; i < str1.Length; i++)
  {//for
  if (lbac.Text == "0")
  {
  int kq = ctrl.LuuKho(info.infoLinkKho, info.infoBrandKho, info.infoProductKho, info.infoKhoHienThi);
  if (kq > 0)
  {//333
  loi.Text = "Insert Successfull!";
  //Response.Write("<script language='JavaScript'> alert('Thêm thành công !!'); </script>");
  loi.Visible = true;
  txt_duongdankho.Text = txt_brand.Text = txt_productlist.Text = "";
  thongbao.Visible = false;
  LoadLuoiKho();
  LoadTuDongMaKho();

  }///333
  else
  {//222

  loi.Visible = true;
  loi.Text = "Lỗi lưu dữ liệu!";
  }//222
  }
  else
  {
  string str2 = txt_productlist.Text;
  string[] st2 = str1.Split('\n');
  for (int j = 0; i < str2.Length; i++)
  {//for2

  int kq = ctrl.LuuKho(info.infoLinkKho, info.infoBrandKho, info.infoProductKho, info.infoKhoHienThi);
  if (kq > 0)
  {//333
  loi.Text = "Insert Successfully!";
  //Response.Write("<script language='JavaScript'> alert('Thêm thành công !!'); </script>");

  loi.Visible = true;
  txt_duongdankho.Text = txt_brand.Text = txt_productlist.Text = "";
  thongbao.Visible = false;
  LoadLuoiKho();
  LoadTuDongMaKho();

  }///333
  else
  {//222

  loi.Visible = true;
  loi.Text = "Lỗi lưu dữ liệu!";
  }//222
  }
  }//for2
  }

  }

  }

  Các bạn có cách nào giúp mình với. Cám ơn các bạn nhiều.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  68

  Bạn chưa mở kết nối nhé

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi An existing connection was forcibly closed by the remote host
  Gửi bởi tto_1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 10-04-2011, 08:25 PM
 2. Kết nối Database thành công nhưng bị lỗi: "Connecttion's current state is close"
  Gửi bởi thaibeo17 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-03-2011, 05:07 PM
 3. wcf lỗi :The underlying connection was closed: The connection was closed unexpectedly.
  Gửi bởi dongdoidoithay trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-10-2010, 03:22 AM
 4. Lập Trình Socket lỗi: An existing connection was forcibly closed by the remote host?
  Gửi bởi cuopbien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 31-03-2010, 01:11 AM
 5. Không cho đóng ứng dụng C# (sự kiện Closed và Closing)
  Gửi bởi icde trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-05-2009, 10:48 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn