Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Up web c#.net lên somee bị lỗi HTTP Error 500.22 - Internal Server Error, sửa thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Up web c#.net lên somee bị lỗi HTTP Error 500.22 - Internal Server Error, sửa thế nào?

  Mình đang làm 1 website để cập nhập tọa độ gps.
  Hôm nọ vừa tìm được 1 project trên http://www.codeproject.com làm về google map cho c#.net cũng tương đối đầy đủ. project này chạy ngon lành trên localhost nhưng khi up lên somee.com thì lại bị lỗi:
  Code:
  HTTP Error 500.22 - Internal Server Error
  An ASP.NET setting has been detected that does not apply in Integrated managed pipeline mode.
  
  Most likely causes:
  This application defines configuration in the system.web/httpModules section.
  
  Things you can try:
  Migrate the configuration to the system.webServer/modules section. You can do so manually or by using AppCmd from the command line - for example, %SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd migrate config "Default Web Site/". Using AppCmd to migrate your application will enable it to work in Integrated mode, and continue to work in Classic mode and on previous versions of IIS.
  If you are certain that it is OK to ignore this error, it can be disabled by setting system.webServer/validation@validateIntegratedModeConfiguration to false.
  Alternatively, switch the application to a Classic mode application pool - for example, %SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set app "Default Web Site/" /applicationPool:"Classic .NET AppPool". Only do this if you are unable to migrate your application.
  (Set "Default Web Site" and "Classic .NET AppPool" to your application path and application pool name)
  
  Detailed Error Information:
  Module	  ConfigurationValidationModule
  Notification	  BeginRequest
  Handler	  StaticFile
  Error Code	  0x80070032
  Requested URL	  http://dinale.somee.com:80/
  Physical Path	  d:\DZHosts\LocalUser\dinale\www.dinale.somee.com
  Logon Method	  Not yet determined
  Logon User	  Not yet determined
  
  More Information:
  Integrated mode is the preferred mode for running ASP.NET applications on IIS 7.0 and above.
  View more information »
  Do còn quá gà nên chưa biết phải chỉnh trong web.config như thế nào.
  Mong các bạn giúp đỡ.

  Đây là link project: http://www.codeproject.com/Articles/...ASP-NET-Part-1

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  7

  Ban them dong sau vao web.config (tag <system.webServer>)

  Code:
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
  Examples:

  Code:
  <system.webServer>
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true">
     <add name="DirectRequestModule" preCondition="managedHandler" type="Ext.Net.DirectRequestModule, Ext.Net" />
    </modules>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
    <handlers>
     <remove name="ExtensionlessUrlHandler-ISAPI-4.0_32bit" />
     <remove name="ExtensionlessUrlHandler-ISAPI-4.0_64bit" />
     <remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" />
     <add name="ExtensionlessUrlHandler-ISAPI-4.0_32bit" path="*." verb="GET,HEAD,POST,DEBUG,PUT,DELETE,PATCH,OPTIONS" modules="IsapiModule" scriptProcessor="%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll" preCondition="classicMode,runtimeVersionv4.0,bitness32" responseBufferLimit="0" />
     <add name="ExtensionlessUrlHandler-ISAPI-4.0_64bit" path="*." verb="GET,HEAD,POST,DEBUG,PUT,DELETE,PATCH,OPTIONS" modules="IsapiModule" scriptProcessor="%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll" preCondition="classicMode,runtimeVersionv4.0,bitness64" responseBufferLimit="0" />
     <add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="*." verb="GET,HEAD,POST,DEBUG,PUT,DELETE,PATCH,OPTIONS" type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" />
     <add name="DirectRequestHandler" verb="*" path="*/ext.axd" preCondition="integratedMode" type="Ext.Net.ResourceHandler" />
    </handlers>
   </system.webServer>

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi 500 Internal Server Error khi upload lên host.
  Gửi bởi colony110 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-05-2013, 10:50 PM
 2. lỗi up lên host của somee : HTTP Error 403.14 - Forbidden
  Gửi bởi trungductk8utehy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-12-2012, 12:40 AM
 3. Lỗi HTTP Error 500.19 - Internal Server Error ở web.config?
  Gửi bởi nguyenvantien87 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-11-2012, 10:55 PM
 4. Lỗi IIS: HTTP Error 500.19 - Internal Server Error
  Gửi bởi phongdv7 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-10-2012, 04:58 PM
 5. upload web lên host miễn phí lỗi Error 500.23 Internal server error?
  Gửi bởi 1th2018 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-09-2011, 02:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn