Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Đưa dữ liệu lên server localhost iis trong lập trình mạng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  8

  Mặc định Đưa dữ liệu lên server localhost iis trong lập trình mạng

  Mình đưa dữ liệu dạng file excel lên host iis để tiến hành thao tác trên file đó
  và đây là code
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.Common;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace LT_Mang
  {
    public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    {
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      protected void btImport_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //Chuỗi kiểm tra dữ liệu có phải là file excel không
        string excelContentType = "application/vnd.ms-excel";
        string excel2007ContentType = "application/vnd.openxmlfomats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
        if (!FileUpload1.HasFile)
        {
          lbThongbao.Text = "Vui lòng chọn file cần Upload";
        }
        else
        {
          try
          {
            //Kiểm tra điều kiện file upload có phải là file excel hay không
            if (FileUpload1.PostedFile.ContentType != excelContentType && FileUpload1.PostedFile.ContentType != excel2007ContentType)
            {
              lbThongbao.Text = "Vui lòng chọn tập file excel";
  
            }
            else
            {
              //Post file lên thư mục tạm (Temp)
              string path = string.Concat(Server.MapPath("~/Temp/" + FileUpload1.FileName));
  
              FileUpload1.SaveAs(path);
              //Sau khi upload xong đọc dữ liệu từ file này
              //code này là lấy đường dẫn của file excel bỏ vào connection string
              string excelConnectionString = string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties =Excel 8.0", path);
              OleDbConnection connection = new OleDbConnection();
              connection.ConnectionString = excelConnectionString;
              OleDbCommand comand = new OleDbCommand("Select*from [Sheet1$]", connection);
              connection.Open();
              DbDataReader dr = comand.ExecuteReader();
              //Sau khi lấy dữ liệu vào dr Insert vào trong SQL server
              //Lấy chuỗi kết nối tới sql server database là DBImportDaTaFromExcel
  
              string sqlConnectionString = @"Data Source=JACKIE-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DBImportDaTaFromExcel;Integrated Security=True";
              SqlBulkCopy bulkInsert = new SqlBulkCopy(sqlConnectionString);
              bulkInsert.DestinationTableName = "DuLieu"; //Tên bảng muốn chèn dữ liệu vào
              bulkInsert.WriteToServer(dr);
              lbThongbao.Text = "Thành công";
  
  
            }
          }
          catch
          {
            lbThongbao.Text = "Lỗi xảy ra trong quá trình import";
          }
        }
  
      }
    }
  }
  Mình chạy sửa hoài không được toàn bị lỗi "Lỗi xảy ra trong quá trình import";
  Nản quá
  Help me

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Đưa dữ liệu lên server localhost iis trong lập trình mạng

  Bạn dùng IIS 6 hay IIS 7. Nếu bạn dùng II7 dung winsv 2008 thì sẽ phải chỉnh lại cấu hình enable ứng dụng 32bit lên thì mới chạy được.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  8

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi truong_tp_89 Xem bài viết
  Bạn dùng IIS 6 hay IIS 7. Nếu bạn dùng II7 dung winsv 2008 thì sẽ phải chỉnh lại cấu hình enable ứng dụng 32bit lên thì mới chạy được.
  Bạn có thể chỉ mình cách enable ứng dụng 32 bit đó ko mình vào iis manage không thấy nó đâu cả

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi Font khi dùng Intelligencia.UrlRewriter.dll up lên host & khi ở localhost
  Gửi bởi game111333 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-06-2013, 09:12 PM
 2. Cách thay đổi ip localhost liên tục khi kết nối vào server?
  Gửi bởi hiepsibibenhtri trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-10-2012, 04:29 PM
 3. khi đưa web asp lên localhost, có cần cấu hình IIS không?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 13-06-2011, 01:59 PM
 4. Vì sao đưa web asp lên localhost báo lỗi: Directory Listing Denied?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-04-2011, 04:09 PM
 5. MySQL với C/C++ Lỗi cant connect server on localhost?
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc MySQL và SQLite
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-09-2010, 10:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn