Chào mọi người!

Mình đang học lập trình mạng mà thầy cho mình một cái project với nọi dung như sau :
"Viết chương trình kiểm tra xem máy có dịch vụ FTP đang chạy hay không? (có thể thay đổi tên máy, cổng…) "..... mọi người hướng dẫn giúp mình phải làm như thế nào với ?

Để test thì mình có phải cài dịch vụ ftp vào máy của mình không ta?

Xin mọi người giúp giùm mình.....