Hàng loạt tiện ích ĐỘC ĐÁO của Phan mem ke toan với xử lý 1 cú Click chuột:
1. Kết chuyển các bút toán cuối kỳ
2. Đánh số CTGS tự động
3. Đánh lại số chứng từ
4. In hàng loạt các chứng từ (Phiếu thu - Phiếu chi - Phiếu khác - Phiếu nhập - Phiếu xuất....
5. Tính giá thành sản phẩm sản xuất - xây lắp - xây dựngBáo cáo Đa Tiện Ích: Kiết xuất Báo cáo ra nhiều định dạng như:Excel, Word, PDF.... 100% định dạng được kiết xuất ra file nguyên mẫu và Kế toán có thể chỉnh sửa độc lập với Phần mềm kế toán

Kỹ thuật Truy xuất : Từ báo cáo tổng hợp có thể truy xuất ra sổ chi tiết, từ sổ chi tiết truy xuất ra chứng từ. Có thể lọc theo nhiều điều kiện trong khi xem báo cáo kể cả có dấu hoặc không dấu. Tóm lại chỉ cần xem 2 báo cáo tổng hợp là: Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo nhập xuất tồn sẽ biết hết mọi hoạt động hạch toán của Doanh nghiệp (Độc đáo)

Hệ thống báo cáo Phan mem ke toan đổi màu đỏ khi có sai sót. Cụ thể sổ quỹ âm, tồn kho âm, bảng cân đối tài khoản không cân …

Tự động kiểm tra báo cáo tài chính. Phần mềm Kế toán tự đưa ra cảnh báo lý do không cân, cảnh báo tính hợp lý trước khi in ra. Ví dụ: Tài khoản thuộc nhóm tài sản thông thường dư nợ, Nguồn vốn dư có, tham chiếu sổ tài khoản với báo cáo tồn kho, tài sản cố định và công cụ dụng cụ. (Độc nhất)

Cảnh báo giá vốn khi xem báo cáo nhập xuất tồn. Trong trường hợp người dùng quên chưa tính giá vốn hoặc tính rồi mà có sự thay đổi nhưng quên chưa tính lại giá vốn. (Độc nhất)


Thuận tiện khi nhập Chứng từ hàng hóa - vật tư khi thanh toán bằng tiền mặt - tiền gửi: Tích hơp các nút Tạo phiếu thu ngay trong Phiếu nhập kho (Trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt), tương tự nút Tạo phiếu chi với Hóa đơn bán hàng


Tính giá thành với 1 Click chuột (Độc nhất)
Phần mềm Kế toán VACOM đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành như: Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp, Phương Pháp Tỷ lệ - Hệ số, Phương pháp định mức.

Không làm nhân đôi Số Phát sinh Tài khoản 154 (Độc nhất) Đối với các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ áp dụng QĐ 48/2006/QĐ-BTC.

Tính giá thành theo bài toán Ngược hoặc Xuôi (Độc nhất) Tại phiếu Nhập thành phẩm có nút Tạo phiếu xuất vật tư theo định mức.

Dịch vụ tốt, gọi điện là gặp được trực tiếp người hướng dẫn không nhất thiết phải qua tổng đài. Người hướng dẫn sẵn sàng cung cấp số di động của mình cho khách hàng để hỗ trợ cả ngoài giờ hành chính. Coi sự cần thiết, gấp gáp của khách hàng như trách nhiệm của mình.

Và còn rất nhiều tính năng cực MẠNH khác đang chờ bạn khám phá........