Mấy bác giúp mình với, VD mình có file text1 thế này:
Dong thu 1
Dong thu 2
Dong thu 3
Dong thu 4
Dong thu 5
Bây h mình đã lấy được dòng 2 bỏ qua file text2 rồi, h mình muốn xóa dòng 2 của file text1 để nó thành
Dong thu 1
Dong thu 3
Dong thu 4
Dong thu 5
Thì làm sao mấy bác???
Thanks mấy bác nhìu!!!