cho em hỏi thế nào hệ điều hành Pintos ? cách cài đặt (cài đặt trên máy ảo VM Ware), tìm hiểu các dịch vụ hệ điều hành Pintos cung cấp,..? cám ơn nhìu