em dùng win7 64bit do visual 2010 pro không tích hợp crystal report lên mạng tìm thì thấy cái này
http://scn.sap.com/docs/DOC-7824 nhưng không biết
bản MSI 64bit khác gì bản clickonce và bản fixed issues
bản nào cũng là bản cài đặt hay chỉ có bản RTM là bản cài đặt còn mấy bản support pack 1, 2, 3, 4 là bản update
nếu mấy bản support pack 1, 2, 3, 4 là bản update thì sau khi em cài xong bản RTM rồi cài bản support pack 4 thì có có đồng nghĩa là đã cài luôn 3 bản kia chưa hay là mỗi bản update nhưng phần khác nhau nên cần phải cài update cả 4 bản