Mình mới nghiên cứu Visual C++ 2008 nên không rành, mình chạy thử một chương trình chạy được nhưng khung biên dịch ra vừa chớp cái mất luôn, chạy lại cũng vậy chưa thấy được gì hết. Thank!