anh chị nào có tài liệu về cây nhị phân tìm kiếm 2 chiều quản lý điểm trong mặt phẳng 2 chiều và có code c cài đặt cây nhị phân tìm kiếm (2_d binary search tree) 2 chiều không share cho em với! em đang cần gấp lắm! thanks nhiều