Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: cách khắc phục System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định cách khắc phục System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array

  Các bác coi p toán em nó sai gì. khi nhấnn vào kêu là System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array. có gì các bác xem và sửa lại giùm

  Code:
  	void ToolStripLabel1Click(object sender, EventArgs e)
  		{
  			OpenFileDialog opD = new OpenFileDialog();
  			opD.Filter="JPEG files(*.jpg)|*.jpg|All files(*.*)|*.*";
  			opD.FilterIndex=5;
  			opD.RestoreDirectory= true;
  			if(opD.ShowDialog()==DialogResult.OK)
  			{
  				try
  				{
  					pictureBox1.Image=Bitmap.FromFile(opD.FileName);
  				}
  				catch(ApplicationException ex)
  				{
  					MessageBox.Show(ex.Message,"Error",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
  				}
  			}
  		}
  		public Bitmap _currentBitmap;
  		public Bitmap _bitmapbeforeProcessing;
  		private Image horizonal(Image im)
  		{
  			int[,] kernel= new int[,]{{0,0,0,0,0},{1,1,1,1,1},{0,0,0,0,0,0},{-1,-1,-1,-1,-1},{0,0,0,0,0}};//Ma tran kernel
              int[,]Id;
  
  			Bitmap b= (Bitmap)im;
  			Bitmap b1= new Bitmap(im);
  			for(int i=1;i<b.Height-1;i++)// vong lap cho chieu cao cua anh
  			{
  				for(int j=1;j<b.Width-1;j++)// vong lap cho chieu rong cua anh
  				{
  					float[,]I1d=new float[i,j] ;
  					float[,]I2d= new float[i,j] ;
  					float c;
  					for (int hw=-1; hw<2; hw++) //vong lap cho nhan ma tran 
  					{
  						for(int wi=-1;wi<2; wi++)
  						{
  							c=(b.GetPixel(j+wi,i+hw).B+b.GetPixel(j+wi,i+hw).R+b.GetPixel(j+wi,i+hw).G)/3;
  							I2d[i,j]=Math.Abs(kernel[hw,wi]*I1d[i+hw,j+wi]);
  						}
  					}
  						
  				}
  				   
  			}
  			return (Image)b1;
  		}
  		private Bitmap MakeGrayscale(Image im)
  		{
  			Bitmap b =(Bitmap)im;
  			for(int i=1;i<b.Height;i++)
  			{
  				for(int j=1;j<b.Width;j++)
  				{
  					Color cr;
  					cr=b.GetPixel(j,i);
  					b.SetPixel(j,i,Color.FromArgb((cr.R + cr.G + cr.B)/3,
  					               (cr.R + cr.G + cr.B)/3,
  					               (cr.R + cr.G + cr.B)/3));
  				}
  			}
  			return b;
  		}
  em làm theo cái bài báo này
  https://skydrive.live.com/?cid=B7E87...846F31A3%21164
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi spoon89 : 11-12-2012 lúc 12:47 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm Mảng Thêm Phần Tử bị Lỗi:Index was outside the bounds of the array.
  Gửi bởi duyanh_28 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-12-2014, 04:20 PM
 2. Lỗi Index was outside the bounds of the array.
  Gửi bởi leminhvuong1990 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-10-2013, 11:04 AM
 3. gỡ lỗi Index was outside the bounds of the array giúp e với các bác
  Gửi bởi moon34 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2013, 04:00 AM
 4. Lỗi : Index was outside the bounds of the array
  Gửi bởi nautilux trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-06-2013, 12:41 AM
 5. Lỗi: Index was outside the bounds of the array
  Gửi bởi thuan199 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-05-2011, 03:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn