hiện giờ mình đang cần người làm giúp 1 module nhỏ, thuộc project C++ trên nền MFC. (VisualStudio2010)
Các bác nào có khả năng xin giúp đỡ mình (trả côg xứg đág)

Xin liên hệ ym: thuha_1201