Tôi đang phát triển một dự án winform, trong đó mình có thể soạn nội dung vào richtextbox trên máy sever, có liên quan đến việc upload ảnh lên server và phải hiển thị ảnh này lên các máy clients để có thể xem được nội dung.
Vậy làm sao mà client biết đc đường dẫn của ảnh trên mà hiển thị ra trên nền winform.