Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: FIX cho mình hai lỗi trong này với? nghĩ hoài chưa ra [trình biên dich của mình là DEV]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Nơi ở
  Computer\Local Disk (C)\Windown\System32\Recover
  Bài viết
  6

  Mặc định FIX cho mình hai lỗi trong này với? nghĩ hoài chưa ra [trình biên dich của mình là DEV]

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  //sap xep theo do tang dan chieu dai ten
  struct QLSV{
  char ten[30];
  int masv;
  float diem;
  };
  void nhap(struct QLSV *a, int n)
  {
  int i;
  for(i=0;i<n;i++){
  printf("Ho ten: ");
  fflush(stdin);
  gets(a[i].ten);
  printf("Ma sinh vien: ");
  scanf("%d", &a[i].masv);
  printf("Diem sinh vien: ");
  scanf("%f", &a[i].diem);
  }
  }
  void sapxep(struct QLSV *a, int n)
  {
  int i, j;
  struct QLSV bien;
  for(i=0;i<n;i++){
  for(j=i+1;j<n;j++){
  if(strlen(a[i].ten)>strlen(a[j].ten)){
  bien = a[i];
  a[i] = a[j] ;
  a[j]= bien;
  }
  }
  }
  }
  void xuat(struct QLSV *a, int n)
  {
  int i;
  printf("| Ho va ten | Ma sinh vien | Diem |\n");
  for(i=0;i<n;i++){
  printf("| %s | %d | %2.2f |\n", a[i].ten, a[i].masv, a[i].diem);
  }
  }
  main()
  {
  int n;
  struct QLSV *a;
  printf("So sinh vien quan li la: ");
  scanf("%d", &n);
  a = (struct QLSV*)malloc(n*sizeof(struct QLSV));
  nhap(a, n);
  sapxep(a, n);
  xuat(a, n);
  free(a);
  getch();
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  Khai báo thiếu thư viện: #include<stdlib.h> // hàm malloc
  #includee<conio.h> // getch()
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h> //getch()
  #include <string>
  
  using namespace std;
  //sap xep theo do tang dan chieu dai ten
  struct QLSV
  {
  	char ten[30];
  	int masv;
  	float diem;
  };
  
  void nhap(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i;
  	for (i=0; i<n; i++)
  	{
  		printf("\t * Sinh vien thu %d", i+1);
  		printf("\n");
  		printf(" + Ho ten: ");
  		fflush(stdin);
  		gets(a[i].ten);
  		printf(" + Ma sinh vien: ");
  		scanf("%d", &a[i].masv);
  		printf(" + Diem sinh vien: ");
  		scanf("%f", &a[i].diem);
  	}
  }
  void sapxep(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i, j;
  	struct QLSV bien;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		for(j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			if(strlen(a[i].ten)>strlen(a[j].ten))
  			{
  				bien = a[i];
  				a[i] = a[j] ;
  				a[j]= bien;
  			}
  		}
  	}
  }
  void xuat(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i;
  	printf("| Ho va ten | Ma sinh vien | Diem |\n");
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("| %s | %d | %2.2f |\n", a[i].ten, a[i].masv, a[i].diem);
  	}
  }
  
  int main() //Trong DevC them int truoc main()
  {
  	int n;
  	struct QLSV *a;
  	printf("So sinh vien quan ly la: ");
  	scanf("%d", &n);
  	a = (struct QLSV*)malloc(n*sizeof(struct QLSV));
  	nhap(a, n);
  	sapxep(a, n);
  	xuat(a, n);
  	free(a);
  	getch();
  	return 0;
  }
  Những gì thêm vào tớ comment rồi đấy

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Nơi ở
  Computer\Local Disk (C)\Windown\System32\Recover
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi spacy Xem bài viết
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h> //getch()
  #include <string>
  
  using namespace std;
  //sap xep theo do tang dan chieu dai ten
  struct QLSV
  {
  	char ten[30];
  	int masv;
  	float diem;
  };
  
  void nhap(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i;
  	for (i=0; i<n; i++)
  	{
  		printf("\t * Sinh vien thu %d", i+1);
  		printf("\n");
  		printf(" + Ho ten: ");
  		fflush(stdin);
  		gets(a[i].ten);
  		printf(" + Ma sinh vien: ");
  		scanf("%d", &a[i].masv);
  		printf(" + Diem sinh vien: ");
  		scanf("%f", &a[i].diem);
  	}
  }
  void sapxep(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i, j;
  	struct QLSV bien;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		for(j=i+1;j<n;j++)
  		{
  			if(strlen(a[i].ten)>strlen(a[j].ten))
  			{
  				bien = a[i];
  				a[i] = a[j] ;
  				a[j]= bien;
  			}
  		}
  	}
  }
  void xuat(struct QLSV *a, int n)
  {
  	int i;
  	printf("| Ho va ten | Ma sinh vien | Diem |\n");
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("| %s | %d | %2.2f |\n", a[i].ten, a[i].masv, a[i].diem);
  	}
  }
  
  int main() //Trong DevC them int truoc main()
  {
  	int n;
  	struct QLSV *a;
  	printf("So sinh vien quan ly la: ");
  	scanf("%d", &n);
  	a = (struct QLSV*)malloc(n*sizeof(struct QLSV));
  	nhap(a, n);
  	sapxep(a, n);
  	xuat(a, n);
  	free(a);
  	getch();
  	return 0;
  }
  Những gì thêm vào tớ comment rồi đấy
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kienquach Xem bài viết
  Khai báo thiếu thư viện: #include<stdlib.h> // hàm malloc
  #includee<conio.h> // getch()
  thanks 2 bạn nhé, k để ý cái thư viện lắm

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ biên dịch phim lành nghề
  Gửi bởi thachdinh908 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-09-2012, 07:03 AM
 2. cong ty dich thuat dich tất cả các ngôn ngữ trên thế giới
  Gửi bởi quocquang356 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-08-2012, 09:51 AM
 3. [bada] thư viện static lib do gcc biên dịch ra trong app được biên dịch g++
  Gửi bởi Iphone4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-08-2011, 04:53 PM
 4. Hàm GetOpenFileName lỗi khi biên dich chương trình bằng Code::Block???
  Gửi bởi pttoan265 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-05-2009, 11:34 AM
 5. C-free không biên dich được
  Gửi bởi kegiaumat055 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 05-06-2008, 09:35 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn