Chào mấy bạn.
Mấy bạn cho mình hỏi một chút về obj (o) , dll(so) , lib(a).
Theo mình biết nếu mình có file cpp->obj->dll.vậy mấy bạn cho mình hỏi file lib dùng để làm gì.
Vì mình làm bài hay mắc lỗi này :unresolved external symbol function_name external location: file.obj
nên muốn biết thêm về cách biên dịch cũng như thư mục VC là lệnh nmake.