Tình hình là mình đang muốn build cái này:
http://www.rasterbar.com/products/libtorrent/building.html
Nhưng mà build ra rồi, đc file .lib nhưng ko biêt sử dụng sao cả.
Mình search trên mạng thì có người build ra DLL, nhưng chỉ có 1 file DLL thôi, không biết làm thế nào để import vào project cả :"(
Mọi người chỉ vs, mình hơi gà...