cho mình hỏi có ai tìm hiểu về firefox hay có tài liệu về kiến trúc source của firefox ko? Mình muốn biết chức năng các modules, các class, hàm trong source code của nó, mình chỉ tìm đc Conceptual Architecture of Firefox, chỉ nói về các thành phần thôi, hoặc ai có thể chỉ mình đoạn code sử dụng winsock của nó