Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Làm thế nào tính tổng 2 số cực lớn?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  68

  Mặc định Làm thế nào tính tổng 2 số cực lớn?

  Số nhập vào là dạng 1 chuỗi. Bài này mình đã code nhưng thấy quá dài, và trong quá tính toán nảy sinh nhiều vấn đề. Bạn nào có thể cho mình cái code chuẩn bài này đc hok. Chỉ dùng kthuc đến xâu chuỗi thôi nhé. Thank

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Ý tưởng của bạn được rồi đấy ,tiếp tục đi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Bài này mình đã code nhưng thấy quá dài, và trong quá tính toán nảy sinh nhiều vấn đề.
  Lại ngại code rồi.
  Bạn nào có thể cho mình cái code chuẩn bài này đc hok.
  Lại xin code rồi.

  Thế này thì sao khá lên được đây anh bạn.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi xiu_coi Xem bài viết
  Số nhập vào là dạng 1 chuỗi. Bài này mình đã code nhưng thấy quá dài, và trong quá tính toán nảy sinh nhiều vấn đề. Bạn nào có thể cho mình cái code chuẩn bài này đc hok. Chỉ dùng kthuc đến xâu chuỗi thôi nhé. Thank
  chuỗi cũng có giới hạn, nếu bạn muốn số lớn hơn .... thì nên dùng FILE để lưu trữ sẽ được nhiều hơn.

  tư tưởng tốt, tự code đi, nếu ko mình del topic này đó, tháng này trong box C ai cũng xin code...................................
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  tháng này trong box C ai cũng xin code
  Sắp thi học kỳ nên vậy đó, cái này huynguyen từng thấy trước đây rồi nhưng ko nở rộ như bây giờ.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  68

  Mặc định Làm thế nào tính tổng 2 số cực lớn?

  Xin nói là mình đã viết đc code bài này nhưng mình tự thấy nó quá phức tạp, mong bạn lên kiểm tra kĩ trc khi nói . Đây là code của mình hok lại bảo mình nói điêu. Bài này mình mắc một chỗ là về độ dài của 2 số nhập vào. Mình đã thử dùng một mảng phụ để đổi pt 2 mảng cho nhau. Code này chả hiểu sao lại bị sai nếu nhập số thứ nhất dài hơn chứ số thứ 2. Ngày trc test chạy ngon lành mà :(
  tư tưởng tốt, tự code đi, nếu ko mình del topic này đó, tháng này trong box C ai cũng xin code...................................
  Dù mới chỉ học C nhưng mình cũng hiểu điều bạn nói. Nói thật là từ trc đến h mình chưa tham khảo một bài mẫu nào trên mạng, đa số là tự nghĩ ra thuật toán để làm. Bây h mình muốn update thuật toán cho bản thân lên mới hỏi mỏi người. Đâu cứ phải output đúng là xong đâu ????
  PHP Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>

  int main()
  {
      
  char a[100], b[100];
      
  fflush(stdin);
      
  printf("Nhap so thu nhat: ");
      
  gets(a);
      
  printf("Nhap so thu hai: ");       
      
  gets(b);
      
  int sa,sb;
      
  sa=strlen(a);
      
  sb=strlen(b);
      
  int k=sb;
      if(
  sa>sb) {
                
  int a1[100];
                for(
  int i=0i<sai++)
                        
  a1[i]=a[i];
                for(
  int i=0i<sbi++)
                        
  a[i]=b[i];
                for(
  int i=0i<sai++)
                        
  b[i]=a1[i];
                
  int denta;
                
  denta=sa;
                
  sa=sb;
                
  sb=denta;
                }
      
  int tong[k],nho=0;
      for(
  int i=0i<k+1i++)
      {            
              
  sa--;
              
  sb--;
              if(
  sa>=0) {                             
                        
  tong[i]=(a[sa]+b[sb]-96+nho)%10;
                        
  nho=(a[sa]+b[sb]+nho-96)/10;
                        }
                        else if(
  sb>=0){
                                       
  tong[i]=(b[sb]+nho-48)%10;
                                       
  nho=(b[sb]+nho-48)/10;
                                       }
                                       else 
  tong[i]=nho;
      }
      
  printf("Tong 2 so la: ");
      if(
  tong[k]==0k--;
      for(; 
  k>=0k--)
      {
              
  printf("%d",tong[k]);
      }
      
  getch();
  }


  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 13-04-2009 lúc 05:28 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Đúng là độ phức tạp của bạn quá cao.
  Tôi có 1 gợi ý nhỏ nhé, tìm cách làm cho 2 dãy số bằng nhau, sau đó thì cộng lại, vậy có phải dễ hơn ko?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  68

  Cảm ơn nhé. Nói thế là hiểu rồi

  Phức tạp quá. Dù sao cũng cảm ơn. Nghiên cứu code của bạn đã ^^
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 14-04-2009 lúc 10:14 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  ngồi mất gần 30' giấc ngủ trưa để code cho bạn nè :


  PHP Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <alloc.h>  //**********************Cac ham phu tro string *********************
  int strlen(char *xau)
      {
          
  int i=0;
          while (
  xau[i]!=NULLi++;
          return 
  i;
      }
  void chenkitu(char*,int vitri=0char chen='0'); //vi tri bat dau tu 0
  void chenkitu(char *xau ,int vitrichar chen)
      {
          for (
  int i=strlen(xau)+1;i>vitri;i--)
              
  xau[i]=xau[i-1];
          
  xau[vitri]=chen;
      }

  //***************************************************************
  void nhap(char *&x,char *name)
      {
          
  char ch='a';
          
  int i=0;
          
  x=(char*)malloc(100*sizeof(char));
          
  fflush(stdin);
          
  printf("Nhap vao so %s : ",name);
          while(
  ch!=0xD)
              {
                  
  ch=getch();
                  if (
  ch>='0'&&ch<='9'x[i++]=ch,printf("%c",ch);
              }
          
  x[i]=NULL;
          
  printf("\n");
      }
  void canbang(char *a,char *b)
      {
          
  int ai=strlen(a),bi=strlen(b);
          if (
  ai!=bi)
              {
                  
  char *p=ai>bi?b:a;
                  for (
  int i=(ai>bi?ai:bi)-strlen(p);i>0;i--) chenkitu(p);
              }
          
  chenkitu(a);
          
  chenkitu(b);
      }
  void tong(char*,char*,char*,char&,int i=0);
  void tong(char *a,char *b,char *s,char &temp,int i)
      {
          if (
  i<strlen(a)) tong(a,b,s,temp,i+1);

          if (
  a[i]==NULLs[i]=NULL;
              else
                  {

                      
  s[i]=a[i]+b[i]+temp-'0';
                      if (
  s[i]>'9's[i]-=10,temp=1;
                          else 
  temp=0;
                  }
      }
  void main(void)
      {
          
  clrscr();
          
  char *a,*b,*s,temp=0;
          
  nhap(a,"a");
          
  nhap(b,"b");
          
  canbang(a,b);

          
  s=(char*)malloc(100*sizeof(char)+1);

          
  tong(a,b,s,temp);

          
  printf("Tong 2 so tren la : %s",s);


          
  free(a);free(b);free(s);
                  
  getch();
      } 


  1 nhược điểm duy nhất là chưa xóa số 0 của xâu kết quả
  ví dụ:
  12 + 22 = 034
  99+1=100

  he he he
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi xiu_coi Xem bài viết
  Phức tạp quá. Dù sao cũng cảm ơn. Nghiên cứu code của bạn đã ^^

  + đầu tiên là : nhập
  + tiếp theo là cân bằng ví dụ a=999 b=9 thì sau khi cân bằng
  a trở thành 0999
  b trở thành 0009
  như thế sẽ dễ dàng xử lý hơn

  + tính tổng bằng gọi đệ quy....
  lúc này thì strlen(a)=strlen(b) rồi nên chỉ cần 1 biến i để duyệt từ đầu đến cuối

  nếu a[i]==NULL ( duyệt đến cuối xâu a và b rồi ) thì s[i]==NULL thì s tại i cũng bằng NULL (strlen của 3 xâu này bằng nhau)
  ko phải NULL thì :
  s[i]=a[i]+b[i]+temp-'0';

  kết quả tại i bằng a[i]+b[i]+temp-'0'; temp là phần dư của phép tính trước nó
  ví dụ a[i]='8' , b[i]='1' thì : '8'+ ('1'-'0') +temp='8'+1+temp='9'+temp

  nếu s[i] >'9' thì giảm nó đi 10 và phần dư bằng 1
  nếu s[i]<=9 thì phần dư bằng 0


  do mình đệ quy từ i=0 đến strlen nên nó sẽ thực hiện ngược lại


  thu gọn lại cho đơn giản dễ tham khảo :
  PHP Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <alloc.h>
  #include <string.h>  void chenkitu(char*,int vitri=0char chen='0'); //vi tri bat dau tu 0
  void chenkitu(char *xau ,int vitrichar chen)
      {
          for (
  int i=strlen(xau)+1;i>vitri;i--)
              
  xau[i]=xau[i-1];
          
  xau[vitri]=chen;
      }
  void canbang(char *a,char *b)
      {
          
  int ai=strlen(a),bi=strlen(b);
          if (
  ai!=bi)
              {
                  
  char *p=ai>bi?b:a;
                  for (
  int i=(ai>bi?ai:bi)-strlen(p);i>0;i--) chenkitu(p);
              }
          
  chenkitu(a);
          
  chenkitu(b);
      }
  void tong(char*,char*,char*,char&,int i=0);
  void tong(char *a,char *b,char *s,char &temp,int i)
      {
          if (
  i<strlen(a)) tong(a,b,s,temp,i+1);

          if (
  a[i]==NULLs[i]=NULL;
              else
                  {

                      
  s[i]=a[i]+b[i]+temp-'0';
                      if (
  s[i]>'9's[i]-=10,temp=1;
                          else 
  temp=0;
                  }
      }
  void main(void)
      {
          
  clrscr();
          
  char *a,*b,*s,temp=0;
          
  a=(char*)malloc(100*sizeof(char));
          
  b=(char*)malloc(100*sizeof(char));
          
  printf("Nhap a: ");gets(a);
          
  printf("Nhap b: ");fflush(stdin);gets(b);
          
  canbang(a,b);

          
  s=(char*)malloc(100*sizeof(char));

          
  tong(a,b,s,temp);

          
  printf("Tong 2 so tren la : %s",s);


          
  free(a);free(b);free(s);
          
  getch();
      } 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 28-12-2009 lúc 07:45 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn