Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Giúp mình kết quả của các đoạn code sau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Giúp mình kết quả của các đoạn code sau

  1) Cho biết kết quả của các đoạn chương trình sau:
  void main(){
  int a=0, b=5;
  a++;
  a=a+b--;
  a=a+(--b);
  printf(“\n gia tri cua a = %d”, a);
  printf(“\n gia tri cua b = %d”, b);
  }
  2) Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  void main(){
  int a=18, i= 1 ;
  do {
  if (a%i==0)
  printf(“ \t %d “, i) ;
  i++ ;
  }while (i<=a) ;
  }
  3) Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int tinh(int x, int y){
  x*=2 ;
  y*=2 ;
  return (x+y) ;
  }
  void main(){
  int x=5, y=10, z ;
  z=tinh(x,y) ;
  printf( “\n z = %d “, z) ;
  printf(“ \n x = %d, y= %d“ ,x,y) ;
  }
  4) Hãy cho biết chương trình sau dùng để làm gì ?
  void main(){
  long n, tong = 0 ;
  int sochuso =0 ;
  float tb ;
  printf(“Nhap mot so nguyen : “) ;
  scanf(“ %d “, &n) ;
  while (n>0)
  { tong = tong + n%10 ;
  sochuso++ ;
  n=n/10 ;
  }
  tb = tong/sochuso ;
  printf(“Gia tri tb = %f“, tb);
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  :D Code:
  1. 1) Cho biết kết quả của các đoạn chương trình sau:
  2. void main(){
  3. int a=0, b=5;
  4. a++; //a=1
  5. a=a+b--; //a=1+5=6, b=6
  6. a=a+(--b);//a=6+5=11,b=5
  7. printf(“\n gia tri cua a = %d”, a);//a=11
  8. printf(“\n gia tri cua b = %d”, b);//b=5
  9. }
  10. 2) Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  11. void main(){
  12. int a=18, i= 1 ;
  13. do {
  14. if (a%i==0)
  15. printf(“ \t %d “, i) ; //i=1,2,3,6,9,18
  16. i++ ;
  17. }while (i<=a) ;
  18. }
  19. 3) Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  20. int tinh(int x, int y){
  21. x*=2 ;
  22. y*=2 ;
  23. return (x+y) ;
  24. }
  25. void main(){
  26. int x=5, y=10, z ;
  27. z=tinh(x,y) ;//z=5*2+10*2=30
  28. printf( “\n z = %d “, z) ;//z=30
  29. printf(“ \n x = %d, y= %d“ ,x,y) ;//x=5,y=10
  30. }
  31. 4) Hãy cho biết chương trình sau dùng để làm gì ?
  32. void main(){
  33. long n, tong = 0 ;
  34. int sochuso =0 ;
  35. float tb ;
  36. printf(“Nhap mot so nguyen : “) ;
  37. scanf(“ %d “, &n) ;
  38. while (n>0)
  39. { tong = tong + n%10 ;
  40. sochuso++ ;
  41. n=n/10 ;
  42. }
  43. tb = tong/sochuso ;
  44. printf(“Gia tri tb = %f“, tb);
  45. getch();
  46. }
  47. Tính trung binh tổng các số, vi du 1234 =(1+2+3+4)/4
  48. Trả lời cùng với trích dẫn
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

Các đề tài tương tự

 1. Code quản lý thư viện trên C (Có cả đề). Xem giúp mình lỗi ở chỗ nào?
  Gửi bởi anlee trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2010, 09:47 AM
 2. Code quản lý vật tư bằng C++ + Đề bài. Giúp mình sửa lỗi nhé!
  Gửi bởi dangviet150189 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-06-2010, 12:03 PM
 3. code bài quản lý sách | Lỗi hàm thêm sách, các bạn giúp đỡ mình?
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-05-2009, 10:17 PM
 4. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM
 5. Cần người giúp sửa code của ct quản lý tài khoản
  Gửi bởi nguyenhuy_1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-10-2008, 09:50 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn