Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: cách import file DBF vào datagridview trong C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  117

  Mặc định cách import file DBF vào datagridview trong C#

  Ai bik cách nào không giúp mình với!!
  Mình làm như thế này mà nó cứ báo lỗi mình không bik sửa như thế nào mong mọi người giúp đỡ
  Code:
  private void btnNhapDBF_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        OpenFileDialog fdlg = new OpenFileDialog();
        fdlg.Title = "Select file";
        fdlg.InitialDirectory = @"..\\khotp\HDBH";
        fdlg.FileName = txtFileName.Text;
        fdlg.Filter = "DBF Files(*.dbf)|*.dbf|All Files(*.*)|*.*";
        fdlg.FilterIndex = 1;
        fdlg.RestoreDirectory = true;
        if (fdlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          txtFileName.Text = fdlg.FileName;
          // Import();
          Application.DoEvents();
  
          System.Data.OleDb.OleDbConnection cn = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=\\khotp\HDBH;Extended Properties=dBase 5.0");
          System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter da = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select * from hOAdON.DBF", cn);
          System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable();
          da.Fill(dt);// LỖI DÒNG NÀY "External table is not in the expected format."
          this.dgvxuathang.DataSource = dt;
        }
      }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Bạn kiểm tra lại xem nào :
  1. Chuỗi kết nối dòng Data Source theo mình phải chỉ định để 1 file cố định nào đó chứ ko phải đến 1 Folder hoặc thiếu phần mở rộng của file đó.
  2. Bạn cho Connection.Open() xem nào

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  117

  Theo mình chổ Data source như vậy không lỗi đâu bạn ơi!! Còn phần mở rộng thì ở dòng fdlg.Filter = "DBF Files(*.dbf)|*.dbf|All Files(*.*)|*.*"; mình đã lọc ra file có định dạng .dbf rùi!!
  Mình nghĩ là project của mình còn thiếu cái j đó thì dữ liệu mới hiển thị ra được!!Vì tới lệnh Fill mới bị lỗi có nghĩa là đã lấy được dữ liệu nhưng không hiển thị ra được!! Biết là vậy nhưng mình không bik cách khắc phục sao!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  117

  Hix không ai giúp mình hết!!
  Ngồi sửa lại thế này mà vẫn báo lỗi như cũ:
  Code:
  private void btnNhapDBF_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        OpenFileDialog ofdDBF = new OpenFileDialog();
        if (ofdDBF.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          string connStr = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + ofdDBF.FileName.Substring(0, ofdDBF.FileName.LastIndexOf("\\")) + ";Extended Properties=dBASE IV;";
  
          OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connStr);
          conn.Open();
  
          string cmd_string = "select * from " + ofdDBF.SafeFileName.Substring(0, ofdDBF.SafeFileName.IndexOf("."));
          MessageBox.Show(cmd_string);
          OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd_string, conn);
          DataSet ds = new DataSet();
          da.Fill(ds);// vẫn lỗi dong này
          dgvxuathang.DataSource = ds.Tables[0];
        }
      }
  Lúc đầu báo lỗi chổ Fill(), mình vào reference ép thêm thư viện Microsoft.VisualBasic + VisualFoxpro thì chạy được, dữ liệu đổ lên datagridview đc, hôm sau chạy lại thì báo lỗi chổ đó tiếp, vẫn lỗi như cũ!! Mình cũng đã thử ép reference lại nhưng vẫn không được!! Ai bik làm sao giúp mình với!!

Các đề tài tương tự

 1. Cách import file excel đã định dạng sẳn (có tiêu đề) vào trong datagridview C#?
  Gửi bởi hoanghuyhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-12-2012, 08:48 AM
 2. Import file pdf vào datagridview C# có được không?
  Gửi bởi grok trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-12-2012, 06:39 PM
 3. Làm sao để import file excel vào datagridview mà không cần mở file excel lên?
  Gửi bởi vthang.mta trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-09-2012, 03:35 PM
 4. Chương trình tìm kiếm ký tự trong một file được import
  Gửi bởi hoanghai1161983 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-12-2009, 04:12 PM
 5. Import file DLL để sử dụng trong ứng dụng C# như thế nào?
  Gửi bởi bongden27 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-05-2009, 10:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn