Các bạn vào link dưới đây để học nhé:
http://www.asp.net/learn/videos/default.aspx
Trong này có rất nhiều bài dạy ASP.NET qua video do chính chuyên gia của hãng phần mềm nổi tiếng Microsoft dạy. Học rất dễ hiểu (mặc dù hổng biết tiếng Anh ^ ^)