hỏi các import file pdf vào datagridview
ở đây pro nào làm đựoc các import file pdf vào datagridview bày mình với.
ví dụ như mình có một file pdf định dạng sẳn, có thể là file text mà cũng có khi là file ảnh (hay trường hợp này không biết trước đựoc ) bởi thế phải viết mã đê xử lý hai trường hợp này,

các bạn làm thế nào mà khi import vào nó sẽ định dạng đầy đủ như file pdf nguồn, (có hàng có cột có tiêu đề .
nếu làm đựoc giúp mình với xin cảm ơn,