Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi hiển thị UNICODE khi kết nối với file Excel trong MFC, tại sao và giải pháp ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  2

  Angry Lỗi hiển thị UNICODE khi kết nối với file Excel trong MFC, tại sao và giải pháp ?

  Chào các bạn,

  Hiện mình đang viết ứng dụng Windows bằng MFC trên VC 2008 và kết nối Database thông qua ADO sử dụng RecordSet.
  Mình đang gặp lỗi hiển font Unicode thị khi kết nối database với file Excel, chỉ lỗi trên file Excel thôi còn khi kết nối file Access thì vẫn hiển thị bình thường.
  Ví dụ như trong file Excel có trường là "Trần" thì trên ứng dụng khi kết nối là "Tr?n"

  Trong hàm GetRecord() có nhiệm vụ lấy dữ liệu trong từng bản ghi của file Excel.
  Mình DEBUG thì lỗi nó nằm ở hàm fieldInfo.vtValue = m_pRecordSet->Fields->GetItem(vtIndex)->GetValue();
  Câu lệnh này có chức năng là từ con trỏ m_pRecordSet chứa bản ghi đang xét của database, lấy con trỏ Fields chứa thông tin về các cột trong database, lấy 1 cột cụ thể dựa vào thứ tự vtIndex và cuối cùng là lấy data trong database tại cột đã chọn GetValue().

  Các bạn giúp mình xem mình đang sai ở phần nào với.
  Code:
  FieldInfoArray* CCESDatabaseObj::GetRecord()
  {
  
  	if(m_pRecordSet)
  	{
  		int i,nCount;
  		_variant_t vtIndex;
  		FieldsPtr fldLoop;
  		FieldInfoArray *plstFieldInfo;
  		CESFieldInfo fieldInfo;
  
  		vtIndex.vt = VT_I4;
  		plstFieldInfo = NULL;
  		try 
  		{
  			fldLoop = m_pRecordSet->GetFields();
  			nCount = fldLoop->GetCount();
  			if(nCount<=0)
  			{
  				m_strError = _T("Field not found");
  				return NULL;
  			}
  
  			plstFieldInfo = new FieldInfoArray();
  			for(i=0;i<nCount;i++)
  			{
  				vtIndex.lVal=i;
                  // Phan nay hien thi ten cot trong database dung Unicode
  				fieldInfo.strFieldName = (TCHAR*)(fldLoop->GetItem(vtIndex)->GetName());
  				fieldInfo.dataType = fldLoop->GetItem(vtIndex)->Type; 
  				fieldInfo.lDataSize = fldLoop->GetItem(vtIndex)->DefinedSize;
  				if(fldLoop->GetItem(vtIndex)->GetAttributes()==16) //If Autonumber
  				{
  					fieldInfo.bAutoNumber = true;
  				}
  				else
  				{
  					fieldInfo.bAutoNumber = false;
  				}
  				if(fldLoop->GetItem(vtIndex)->GetAttributes() & adFldIsNullable) //If NULL Enable
  				{
  					fieldInfo.bAllowNull = true;
  				}
  				else
  				{
  					fieldInfo.bAllowNull = false;
  				}
                  // Loi Unicode khi lay du lieu
  				//m_pRecordSet->get_Collect((_variant_t)(_bstr_t)fieldInfo.strFieldName,&fieldInfo.vtValue);
  				fieldInfo.vtValue = (CString)m_pRecordSet->Fields->GetItem(vtIndex)->GetValue();

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  2

  Bạn nào có kinh nghiệm về kết nối Database giúp mình với.

Các đề tài tương tự

 1. [Excel - C#] Đóng file Excel nhưng trong Task Manager vẫn còn?
  Gửi bởi nth4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-05-2013, 05:15 PM
 2. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 05-10-2012, 06:54 PM
 3. Làm sao để import file excel vào datagridview mà không cần mở file excel lên?
  Gửi bởi vthang.mta trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-09-2012, 03:35 PM
 4. Lưu file với Encoding là Unicode trong C# ?!!?
  Gửi bởi hoangtu2811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-07-2009, 12:29 PM
 5. Nhập xuất File .txt kiểu Unicode trong VC++2k8
  Gửi bởi hoangtucodon_4u_4ever trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-04-2009, 09:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn