Chào các bạn,

Chương trình của mình sử dụng một file .Dll (C++). Khi chạy chương trình trên Visual Studio thì việc load Dll hoàn toàn bình thường, nhưng khi mình build ra một bộ cài setup để cài trên máy tính khác. Thì lại báo lỗi: Unable to load DLL “…” The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E) (nếu cài trên máy mình thì ko lỗi).

(Mình đã add file dll vào trong thư mục "Application Folder", sau đó cho cả vào windows/system32 nhưng vẫn không được.

Bạn nào biết cách khắc phục lỗi này chỉ giúp mình với. Mình đang cần gấp.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.