Em mới cài DevExpress phiên bản 10.2.6 và em đã ***** thành công, khi đem sang máy khác máy nào cũng ok, nhưng tới ngày thứ 2 thì các máy khác khi chạy lên thì thông báo là 'trial', em e đã dùng quyền admin để *****, em đã xóa và cài lại nhiều lần nhưng khi chạy trên máy khác chỉ được 1 ngày, ngày thứ 2 lại bị hack. Mong các anh chị hay bạn bè trong diễn đàn ai biết giúp mình với, mình gắp lắm. Thanks!