President-?????T?a phim: President ?????
Ð?o di?n: Kim Hyung Il
Biên k?ch: Son Young Mok, Jung Hyun Min (???), Son Ji Hye (???)
S? t?p: 24
Ðài phát sóng: KBS2
Th?i gian phát sóng: 21:55 (Korea Time) T4, T5 ngày 15/12/2011

N?i dung:

Ba tháng tru?c h?i ngh? tranh c? t?ng th?ng, Jang Il Joon, thu?c Ð?ng Làn Sóng M?i tuyên b? ra tranh c?. Cùng ngày, m?t ph? n? ch?t vì tai n?n n? khí ga t?i Sam Chuk. Yoo Min Ki, nhà s?n xu?t phim tài li?u, khi nghe tin cái ch?t d?t ng?t c?a m? dã lên du?ng quay v? nhà. Khi r?i tro ngu?i m? quá c? trên bi?n c?, anh nh? v? th?i tho ?u c?a mình: ngu?i cha luôn nói anh không ph?i con ru?t c?a mình m?i khi say x?n. Sau tang l?, Min Ki quay tr? l?i Seoul và Jang Il Joon m?i Min Ki làm nhân viên v?n d?ng tranh c? trong chi?n d?ch tranh c? t?ng th?ng s?p t?i. Khi du?c h?i lí do t?i sao l?i ch?n Min Ki, Jang Il Joong dã thú nh?n, Min Ki chính là con trai mình. Min Ki nghi ng? cái ch?t c?a m? mình không ph?i do tai n?n mà th?t ra chính Il Joon là ngu?i d?ng sau chuy?n này.Di?n viên:

CHOI SOO JONGHA HEE RAJAY KIMWANG JI HYE
Trailer:


VIETSUB FROM HOOYEONFAMTranslator: Pikachu
Poster: TieuBang
Typesetter & Encoder: mapu
Uploader:Upload team
DOWNLOAD LINK
TÂP1
http://www.mediafire.com/?gnh7s7wsxy8g2gc
http://www.mediafire.com/?cb385ds7b5ca13r
http://www.mediafire.com/?csta6ccshpd0r1t

T?P 2
http://www.mediafire.com/?93uas4skws5rd5k
http://www.mediafire.com/?3gmnq00hpf3ttdm

T?P 3
http://www.mediafire.com/?lc7i04idxxczuc3
http://www.mediafire.com/?p8yisa3b8jxucna

T?P 4
http://www.mediafire.com/?f6mbs82uvucuva2
http://www.mediafire.com/?249mdcjo4nb0ac2

T?P 5
http://www.mediafire.com/?u8iu52e665m3555
http://www.mediafire.com/?sbmx99yed17t6nx

T?P 6
http://www.mediafire.com/?b58c4xped525005
http://www.mediafire.com/?2xc9vnr8qot1zrd

T?P 7
http://www.mediafire.com/?odfdmphf3br2vyg
http://www.mediafire.com/?y8blneuv8bbsy8t

T?P 8

http://www.mediafire.com/?jqbkm2xkg7ylnff
http://www.mediafire.com/?88234jkkgujbzdx

T?P 9
http://www.mediafire.com/?ndeyua648px26a1
http://www.mediafire.com/?zecl50ad249i94h

T?P 10
http://www.mediafire.com/?5s3rh8kzw3m43v8
http://www.mediafire.com/?622vkr3z7p0hoxk
http://www.mediafire.com/?tzxbd1dncgj3t7m

T?P 11

http://www.mediafire.com/?vogcdvo63qpgvw1
http://www.mediafire.com/?4u1wmtjq5t8f6ad
[URL=http:/http://shihoosoyeon.com/forum/member.php?2-mapu/img840.imageshack.us/i/logoklt.jpg/]TÂP1
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9FDF121E301
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B820D68F401

T?P 2
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E348FAE515
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A55888DF401

T?P 3
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2B9E75B9301
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=595BBC99402

T?P 4
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=87ECF7EE19
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4246AF1519

T?P 5
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9977CDF2202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6C9C38BA16

T?P 6
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A1383800202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9BFCE818302

T?P 7
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A5B17AB919
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1D18A31A301

T?P 8
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AD78CC6C17
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=64ED5630301

T?P 9

http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2D2454F0202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0C3404C919

T?p 10
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1F5DB554202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=306A301E401
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=058B6563201

Tâp 11
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E82E5687301
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=431A1AE216