Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Viết lại hàm strcmp với C++ như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  17

  Mặc định Viết lại hàm strcmp với C++ như thế nào?

  có pro nào có thể giúp mình viết lại strcmp() trong thư viện tring.h kô, thank nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Không biết cái này giúp được ban hay không
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. class SV
  6. {
  7.     private:
  8.     char MaSV[5];
  9.  
  10.     char ns[15];
  11.     int dt,dl,dh;
  12.     float tb;
  13.     public:
  14.     char htSV[30];
  15.     void nhap();
  16.     void hien();
  17.     float Tinh_Tb();
  18.     friend void tach(char *a,char *tu);
  19.  
  20. };
  21. void tach(char *a,char *tu)
  22. {
  23.     int i,j,l;
  24.     i=strlen(a);
  25.     while((a[i-1]==' ')&&(i>0))
  26.     a[--i]=0;
  27.     //l=strlen(a);
  28.     while((a[i-1]!=' ')&&(i>0))
  29.     i--;
  30.     j=0;
  31.     while(a[i]!=0)
  32.     tu[j++]=a[i++];
  33.     tu[j]='\0';
  34.  
  35. }
  36. void SV::nhap()
  37. {
  38.     cout<<"\nNhap vao ma sinh vien: ";
  39.     fflush(stdin);
  40.     gets(MaSV);
  41.     cout<<"\nNhap vao ten sinh vien: " ;
  42.     fflush(stdin);
  43.     gets(htSV);
  44.     cout<<"\nNhap vao ngay sinh: ";
  45.     fflush(stdin);
  46.     gets(ns);
  47.     cout<<"\nNhap vao diem toan: ";
  48.     cin>>dt;
  49.     cout<<"\Nhap vao dien ly: ";
  50.     cin>>dl;
  51.     cout<<"\nNhap vao diem hoa: ";
  52.     cin>>dh;
  53. }
  54. void SV::hien()
  55. {
  56.  
  57.     cout<<MaSV;
  58.     cout<<"\t "<<htSV;
  59.     cout<<"\t "<<ns;
  60.     cout<<"\t "<<dt;
  61.     cout<<"\t     "<<dl;
  62.     cout<<"\t     "<<dh;
  63. }
  64. float SV::Tinh_Tb()
  65. {
  66.     tb=(float)(dt+dl+dh)/3;
  67.     return tb;
  68. }
  69. void main()
  70. {
  71. clrscr();
  72. SV a[20],tg;
  73. char t1[10],t2[10];
  74. int n,i,j;
  75. cout<<"\nNhap vao so luong so sinh vien";
  76. cin>>n;
  77. for(i=0;i<n;i++)
  78. {
  79.     cout<<"\nNhap vao sinh vien thu: "<<i+1;
  80.     a[i].nhap();
  81. }
  82.  
  83.     cout<<"\nDanh Sach sinh vien vua nhap";
  84.     cout<<"\nMaSv";
  85.     cout<<"\tTenSv";
  86.     cout<<"\tNgaysinh: ";
  87.     cout<<"\tDienToan";
  88.     cout<<"\tDiemly";
  89.     cout<<"\tDiemhoa";
  90.     cout<<"\tDiemTB";
  91.     float s;
  92. for(i=0;i<n;i++)
  93. {
  94.     cout<<"\n";
  95.     a[i].hien();
  96.     s=a[i].Tinh_Tb();
  97.     cout<<"\t    "<<s;
  98. }
  99. for(i=0;i<n-1;i++)
  100.     for(j=i+1;j<n;j++)
  101.     {
  102.     tach(a[i].htSV,t1);
  103.     tach(a[j].htSV,t2);
  104.     if(strcmp(t1,t2)>0)
  105.     {
  106.       tg=a[i];
  107.       a[i]=a[j];
  108.       a[j]=tg;
  109.     }
  110.     }
  111.  
  112. cout<<"\n******************************";
  113. cout<<"\n Danh sach sau khi sap xep la";
  114. cout<<"\n";
  115. for(i=0;i<n;i++)
  116. {
  117.     cout<<"\n";
  118.     a[i].hien();
  119. }
  120. getch();
  121. }
  Tôi thề giúp ai giúp đến cùng không bao giờ để bạn thất vọng.Nếu viêc bạn nhờ trông khả năng của tôi.
  C__azx__L

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  Viết lại hàm strcmp trong string.h chứ gì?

  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int str_cmp(char *a,char *b)
  4. {
  5.     int i=0;
  6.     while(*a++==*b++) return *--a - *--b;
  7. }
  8. main()
  9. {
  10.     char a[100],b[100];
  11.     printf("\nNhap A : ");
  12.     gets(a);
  13.     printf("\nNhap B : ");
  14.     gets(b);
  15.     printf("\nXau Lon Hon : ");
  16.     if(str_cmp(a,b)>0) puts(a);
  17.     else puts(b);
  18.     getch();
  19. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi trubavuong Xem bài viết
  Viết lại hàm strcmp trong string.h chứ gì?

  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int str_cmp(char *a,char *b)
  4. {
  5.     int i=0;
  6.     while(*a++==*b++) return *--a - *--b;
  7. }
  8. main()
  9. {
  10.     char a[100],b[100];
  11.     printf("\nNhap A : ");
  12.     gets(a);
  13.     printf("\nNhap B : ");
  14.     gets(b);
  15.     printf("\nXau Lon Hon : ");
  16.     if(str_cmp(a,b)>0) puts(a);
  17.     else puts(b);
  18.     getch();
  19. }
  thiếu dk rồi !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  42

  thiếu dk rồi !
  Thiếu điều kiện gì bạn?
  C Code:
  1. while (!silly)
  2.     cout<<"Study everything !";

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Mặc định Viết lại hàm strcmp với C++ như thế nào?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kimlama Xem bài viết
  Thiếu điều kiện gì bạn?
  Chẳng phải thiếu, mà cái hàm đó sai bét!!!
  P/s: Thiếu 1 dấu ";" nên sai! Và cũng thiếu điều kiện kết thúc chuỗi, dùng hàm này chương trình "chết" như chơi!
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  hà nôi 2
  Bài viết
  59

  Thiếu điều kiện gì bạn?
  C Code:
  1. while(*a++==*b++) return *--a - *--b;
  sai ở đây này bạn. While chỉ thực hiện có một lần và kết thúc hàm ngay, cần có chấm phảy sau while ,bạn ý viết tắt nhưng chả hiểu bản chất gì. mà hàm này cũng chả ổn tí nào vớ vẩn quá sai luôn. mình xin góp code dài dài
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void inketqua(int ss);
  5. //tim let qua so sanh
  6. void str_cmp(char *s, char *s1)
  7. {
  8.     int lengts=0,lengts1=0,dem=0;
  9.     for(int i=0;s[i]!='\0';++i)
  10.         ++dem;
  11.     lengts=dem;
  12.    
  13.     dem=0;
  14.     for(int i=0;s1[i]!='\0';++i)
  15.         ++dem;
  16.     lengts1=dem;
  17.     //so sanh va tra ve
  18.     int n=0;
  19.     if(lengts>lengts1)
  20.         n=lengts;
  21.     else
  22.         n=lengts1;
  23.     int kt=0;
  24.     for(int i=0;i<n;++i)
  25.        if(s[i]>s1[i])
  26.        {
  27.              kt=1;
  28.              break;
  29.        }
  30.     else
  31.         if(s[i]<s1[i])
  32.         {
  33.              kt=-1;
  34.              break;
  35.         }
  36.    inketqua(kt);
  37. }
  38. //in ra ket qua
  39. void inketqua(int ss)
  40. {
  41.      if(ss==1)
  42.           printf("Chuoi s lon hon chuoi s1");
  43.      else
  44.          if(ss==-1)
  45.               printf("Chuoi s nho hon chuoi s1");
  46.           else
  47.               printf("Chuoi s  bang chuoi s1");
  48.      return;
  49. }
  50.          
  51. int main()
  52. {
  53.     char s[40],s1[40];
  54.     printf("Nhap vao chuoi s :");
  55.     gets(s);
  56.     fflush(stdin);
  57.     printf("Nhap vao chuoi s1:");
  58.     gets(s1);
  59.     str_cmp(s,s1);
  60.     getch();
  61.     return 0;
  62. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kimchung929 : 26-10-2012 lúc 08:47 PM.
  I'm still a chicken
  rất vui khi được làm quen với mọi người ^_^ http://www.facebook.com/chung.v.nguyen.14

Các đề tài tương tự

 1. Có lỗi đối với hàm Strcmp();
  Gửi bởi luckyfor trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 20-12-2010, 09:51 AM
 2. Sử dụng strlen và strcmp như thế nào?
  Gửi bởi DragonKillerngh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-12-2010, 05:17 PM
 3. hàm strcmp có tác dụng như thế nào?
  Gửi bởi phamay trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-08-2010, 01:26 PM
 4. Hàm strcmp có tác dụng gì?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-06-2009, 12:48 AM
 5. hỏi về strcmp
  Gửi bởi 7261819 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-04-2009, 06:16 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn