Chào mọi người!
Mình muốn thay đổi nội dung hiển thị trên Appointment trong Scheduler của Devexpress. Ví dụ : đổi chữ Location thành chữ Địa điểm
Có ai biết vui lòng hướng dẫn mình với
Cảm ơn trước !