Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi invalidoperationexception was unhandled Instance failure, xử lý thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  8

  Mặc định Lỗi invalidoperationexception was unhandled Instance failure, xử lý thế nào?

  Pro c# xin cho hỏi lỗi
  invalidoperationexception was unhandled
  Instance failure.
  Báo ở dòng dt.Fill(kq); trong code dưới đây cái
  Giúp m với mai nộp nài tập rồi
  Thanks
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace DataAccess
  {
  public class SqlAccess
  {
  // Khai báo chuỗi kết nối dữ liệu
  private static string ConnectionString = @"Data Source=JACKIE-PC\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=QUANLY_BANHANG; User ID=sa; Password=admin";
  // Hàm lấy dữ liệu từ Database theo câu lệnh sql đưa vào
  public static DataTable ExecuteQuery(string sql)
  {
  // Tạo một kết nối cn đến dữ liệu
  SqlConnection cn = new SqlConnection(ConnectionString);
  // Tạo một đối tượng thực hiện lệnh kết nối
  SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  // Gán kết nối cn cho đối tượng cmd
  cmd.Connection = cn;
  // Gán chuỗi lấy dữ liệu cho đối tượng cmd
  cmd.CommandText = sql;
  // Tạo đối tượng vận chuyển dữ liệu dt với cmd đã tạo
  SqlDataAdapter dt = new SqlDataAdapter(cmd);
  // Trả về là một bảng chứa CSDL
  DataTable kq = new DataTable();
  dt.Fill(kq);
  return kq;
  }
  // Hàm thêm, cập nhật, xóa dữ liệu theo câu lệnh sql đưa vào
  public static string ExecuteNoneQuery(string sql)
  {
  {
  try
  {
  // Tạo một kết nối cn đến dữ liệu
  SqlConnection cn = new SqlConnection(ConnectionString);
  // Mở kết nối
  cn.Open();
  // Tạo một đối tượng thực hiện lệnh kết nối
  SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  // Gán kết nối cn cho đối tượng cmd
  cmd.Connection = cn;
  // Gán chuỗi lấy dữ liệu cho đối tượng cmd
  cmd.CommandText = sql;
  // Thực hiện việc cập nhật dữ liệu cho đối tượng cmd
  cmd.ExecuteNonQuery();
  // Đóng kết nối
  cn.Close();
  //Trả về chuỗi true khi thực hiện thành công
  return "True";
  }
  catch (Exception ex)
  {
  // Trả chuỗi báo lỗi khi thất bại
  return ex.ToString();
  }
  }
  }
  
  public static string ExecuteNonQuery(string SQL)
  {
  throw new NotImplementedException();
  }
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  574

  Sai ở đây nè:
  Visual C# Code:
  1. @"Data Source=JACKIE-PC\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=QUANLY_BANHANG; User ID=sa; Password=admin";
  Bạn thử nhé:
  - Một là bỏ cái chữ @ đi. Thành: "Data Source=JACKIE-PC\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=QUANLY_BANHANG; User ID=sa; Password=admin";
  - Hai là bỏ 1 dấu \ đi. Thành: @"Data Source=JACKIE-PC\SQLEXPRESS; Initial Catalog=QUANLY_BANHANG; User ID=sa; Password=admin";

  Rồi sau đó tìm hiểu sao lại bỏ 1 trong 2 kí tự đó thì nó chạy được.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 03:52 PM
 2. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-05-2011, 09:42 AM
 3. An unhandled exception('System.InvalidOperationException') Occurred in AutoKMS.exe[612].
  Gửi bởi I Waiting You trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-03-2011, 04:32 PM
 4. Lỗi: Failed to generate a user instance of SQL server due to a failure in starting
  Gửi bởi hugovsmoon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-01-2011, 09:37 AM
 5. Kỹ thuật C ERROR, BUG, FAULT, FAILURE, WARNING khác nhau như thế nào?
  Gửi bởi ncptbl trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-01-2011, 11:46 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn