Trước kia mình thường dùng WinLicense để compile nhưng nó lại không hỗ trợ windows 8, bạn nào có tool nào compile tốt mà lại hỗ trợ windows 8 có thể cho mình xin được không có thêm mục xbunlder giống WinLicense thì tốt quá