Mình muốn tạo 1 Phím tắt trong nội bộ ứng dụng MFC thì làm thế nào vậy các bạn