Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cách lấy nhiều giá trị trong 2 Repeater lồng nhau?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  15

  Mặc định Cách lấy nhiều giá trị trong 2 Repeater lồng nhau?

  Chào mọi người!

  Mình đang làm 1 chức năng cho phép người dùng chọn 1 hay nhiều giá trị sử dụng 2 reapeater lồng nhau. Nhưng k biết lấy các giá trị trong repeater thứ 2 bên trong như thế nào.  Cụ thể là mình có nhiều loại thuộc tính. Ở mỗi loại thuộc tính người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều giá trị thuộc tính khác nhau. Và làm thế nào lấy được các giá trị mà người dùng chọn( Check box),.. Mình gửi kèm code C# mọi người coi thử..

  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" OnItemDataBound="Repeater1_OnItemDataBound">
  <ItemTemplate>
  <li>
  <tr>
  <td style="width: 120px; padding-bottom: 15px;
  padding-top: 15px; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-top-color: #F1F1F1;">
  <asp:Label ID="Label14" runat="server" Text='<%# Eval("TenLoaiThuocTinh") %>'></asp:Label>
  </td>
  <td style="vertical-align: middle;padding-left: 24px;padding-top: 7px;">
  <asp:HiddenField ID="hf" Value='<%#Eval("LoaiThuocTinhID") %>' runat="server" />
  <asp:HiddenField ID="hfDangHienThi" Value='<%#Eval("DangHienThi") %>' runat="server" />
  <ul style="list-style-type: none;padding-left: 0px;">
  <asp:Repeater ID="Repeater2" runat="server">
  <ItemTemplate>
  <li style="float: left; width: 25%">
  <asp:CheckBox ID="CheckBox1" Text='<%#Eval("GiaTri") %>' runat="server" />
  </li>
  </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
  </ul>
  <asp:Panel ID="Panel2" Visible="false" runat="server">
  <asp:TextBox CssClass="tab_textbox" Width="100px" ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp: DropDownList CssClass="tab_dropbox" Width="220px" ID="DropDownList1" runat="server">
  </aspropDownList>
  </asp:Panel>
  <asp:Panel ID="Panel3" Visible="false" runat="server">
  <asp: DropDownList CssClass="tab_dropbox" Width="100%" ID="DropDownList2" runat="server">
  </asp: DropDownList>
  </asp:Panel>
  </td>
  </tr>
  </li>
  </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>


  Chú thích: Cái Repeater thứ nhất mình load ra nhiều loại sản phẩm. Cái repeater thứ 2 bên trong mình dùng load ra các thuộc tính dạng checkbox..

  Mọi người giúp mình. Thanhks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  99

  bạn có thể lọc qua các control checkbox rồi lấy ra những ô nào đã được check
  Code:
   for (int i = 0; i < Repeater4.Items.Count; i++)
      {
        CheckBox cBox = (CheckBox)Repeater4.Items[i].FindControl("CheckSelect");
        if(cBox.Checked){
          //checkbox đã check
        }
      }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  15

  Thanks!

  Mình làm được rồi. Mình gửi kèm code C# để mọi người cùng tham khảo nhé!

  DropDownList dr1 = null;
  DropDownList dr2 = null;
  TextBox txt = null;
  HiddenField hfIDLoaiThuocTinh = null;
  for (int i = 0; i < Repeater1.Items.Count; i++)
  {
  hfIDLoaiThuocTinh = (HiddenField)Repeater1.Items[i].FindControl("hf");
  Repeater rptThuocTinhCheckBox = (Repeater)Repeater1.Items[i].FindControl("Repeater2");
  dr1 = (DropDownList)Repeater1.Items[i].FindControl("DropDownList1");
  dr2 = (DropDownList)Repeater1.Items[i].FindControl("DropDownList2");
  txt = (TextBox)Repeater1.Items[i].FindControl("TextBox1");
  for(int j=0;j<rptThuocTinhCheckBox.Items.Count;j++)
  {
  CheckBox checkThuocTinh = (CheckBox)rptThuocTinhCheckBox.Items[j].FindControl("CheckBox1");
  if (checkThuocTinh.Checked)
  {
  DataRow dr;
  dr = tbl.NewRow();
  dr.SetField("GiaTri", checkThuocTinh.Text);
  dr.SetField("IDLoaiThuocTinh", hfIDLoaiThuocTinh.Value.ToString());
  dr.SetField("SoLuong", 0);
  tbl.Rows.Add(dr);
  }
  }
  }

  if (dr2.SelectedValue != "0")
  {
  DataRow dr;
  dr = tbl.NewRow();
  dr.SetField("GiaTri", dr2.SelectedValue.ToString());
  dr.SetField("IDLoaiThuocTinh", hfIDLoaiThuocTinh.Value.ToString());
  dr.SetField("SoLuong", 0);
  tbl.Rows.Add(dr);
  }
  if (dr1.SelectedValue != "0" && txt.Text != "")
  {
  DataRow drr;
  drr = tbl.NewRow();
  drr.SetField("GiaTri", txt.Text.Trim().ToString() + "," + dr1.SelectedItem.Text.ToString());
  drr.SetField("IDLoaiThuocTinh", hfIDLoaiThuocTinh.Value.ToString());
  drr.SetField("SoLuong", 0);
  tbl.Rows.Add(drr);
  }
  return tbl;

  Ở đây mình thêm dữ liệu vào 1 bảng tbl đã được khai báo.

  Thân!

Các đề tài tương tự

 1. MS SQL với C# Nhiều khóa giống nhau trong 1 table
  Gửi bởi Shikamaru trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-12-2013, 10:51 AM
 2. Cách xử lý button khi 2 Repeater lồng nhau trong ASP.NET?
  Gửi bởi chomsao_nhanma trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2013, 05:29 PM
 3. làm sao lấy giá trị trong file JSON nhiều mảng lồng vào nhau
  Gửi bởi nhin_cai_gi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 09-05-2013, 08:51 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2011, 12:46 PM
 5. Xử lý ItemCommand của Repeater lồng nhau trong C#?
  Gửi bởi C_moi_hoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-04-2011, 09:41 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn